ZAANDAM - Donderdag 22 april heeft de gemeenteraad van Zaanstad het Masterplan Hembrug vastgesteld. Dit betekent dat Hembrug Zaandam B.V. aan de slag kan met de verdere uitwerking van haar plannen voor de herontwikkeling van Hembrug, te beginnen in het noordelijk deel. De gemeenteraad vindt het een mooi plan en heeft zonder voorbehoud ingestemd met alle beslispunten. Met name het participatieproces en de wens tot behoud van de niet-monumentale gebouwen en industriële hallen op het terrein kan de gemeenteraad waarderen.


Sabine Renders, projectdirecteur van Hembrug Zaandam B.V.: ‘Ik ben ontzettend trots op het team van experts en specialisten, dat het afgelopen jaar hard gewerkt heeft aan het Masterplan Hembrug. Vorig jaar hebben ook bewoners en ondernemers op en rondom het Hembrugterrein en partijen in de directe omgeving met ons meegedacht om het plan te verrijken met hun wensen en ideeën. Ik ben niet alleen erg blij met het proces wat we nu met elkaar doorlopen, maar ook met deze prachtige mijlpaal in deze gebiedsontwikkeling. Hembrug is – en wordt in de toekomst nog meer - een geweldige plek voor werken, wonen, recreëren, natuur én cultuur.

Ook wethouder Wessel Breunesse is blij met de vaststelling van het Masterplan Hembrug door de gemeenteraad:‘Door het positieve besluit van de gemeenteraad kunnen we weer verder met de ontwikkeling van dit mooie en waardevolle gebied. Een echt groen stuk Zaanstad, waar we kunnen laten zien dat juist woningbouw met veel aandacht voor cultuurhistorie en natuur kan leiden tot geweldige gebiedsontwikkeling. Ik kijk er erg naar uit om samen met betrokken inwoners, partners en bedrijven de volgende stap te zetten.’

Masterplan Hembrug
Het Masterplan schetst de ontwikkeling van het Hembrugterrein op hoofdlijnen. Het plan beschrijft de ideeën voor de herontwikkeling in o.a. ruimtelijke, landschappelijke en programmatische zin. Nu dit plan is goedgekeurd door de gemeenteraad, kan het Hembrugteam plannen zoals het mobiliteitsplan en beeldkwaliteitsplan voor Hembrug verder uitwerken en voor het noordelijk deel een stedenbouwkundig plan en ontwerpbestemmingsplan maken. Doel is om het bestemmingsplan voor het noordelijk deel in 2021 voor vaststelling in procedure te brengen.

Meedenkplatform
Sinds kort is de website www.hembrugontwikkelt.nl opnieuw gelanceerd als meedenkplatform. Hier kan iedereen die geïnteresseerd is in Hembrug doorlopend zijn of haar wensen, ideeën en/of zorgen uiten. Het Hembrugteam neemt deze mee in de verdere uitwerking van de deelplannen.