ZAANDAM - De afgelopen dagen zijn er in Zaanstad meerdere acties geweest. Dit leidde onder andere tot een pandsluiting aan de Peperstraat. Daarnaast leidden huisbezoeken tot vermoedens van woonfraude en onrechtmatig verblijf.

Op maandag 8 april vond een spoedsluiting plaats van een pand aan de Peperstraat in Zaandam. Hier werd bedrijfsmatige prostitutie geconstateerd, terwijl hier geen vergunning voor was afgegeven. De activiteiten in en rondom het pand zorgden voor overlast en meldingen van omwonenden. Het pand blijft drie maanden gesloten.

Woonfraude en leefbaarheid

Op donderdag 4 april en donderdag 11 april hebben het team Wijkgerichte Overlast en het Interventieteam van de gemeente, in samenwerking met de Politie, controles uitgevoerd in Zaandam-Oost. Dit naar aanleiding van concrete meldingen. Onder andere aan de Jaspersstraat en de Fluitekruidweg leidde dit tot diverse aanhoudingen. In totaal troffen zij vier personen aan zonder geldige verblijfsstatus, deze zijn aangehouden en mogen niet meer in Nederland verblijven.

Daarnaast zijn twee personen aangetroffen die een bijstandsuitkering ontvangen, maar waarvan hun woonsituatie en werkzaamheden niet duidelijk werden. Er is daarom een onderzoek gestart naar de geldigheid van hun bijstandsuitkering. Tot slot werden op meerdere adressen onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) geconstateerd. Personen die stonden ingeschreven bleken niet (meer) op het adres te wonen. De gemeente gaat deze gevallen verder onderzoeken. Het zijn situaties die kunnen duiden op adresfraude en misbruik van gemeentelijke regelingen. Daarbij kan dit soort ‘spookbewoning’ de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de buurt verminderen en beperkt het de informatiepositie van hulpverlening in het geval van incidenten en calamiteiten.