ZAANDAM - Vanaf deze week start de campagne "Eerlijk wonen". In heel Zaanstad worden bewoners en professionals opgeroepen om vermoedens van woonfraude te melden. De campagne is een productie van gemeente Zaanstad, woningbouwcorporaties ZVH, Parteon en Rochdale die gezamenlijk de handen ineen slaan als het gaat om het bestrijden van oneigenlijk woninggebruik, ook bekend als woonfraude. De campagne bestaat uit foldermateriaal, posters, en social media berichten.

Oneigenlijk woninggebruik zorgt voor overlast, een onveilig gevoel in de buurt en tast de leefbaarheid aan. Daarnaast kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan als woningen voor illegale doeleinden worden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hennepplantage die risico's op brand met zich meebrengt. Oneigenlijk woninggebruik zorgt bovendien voor langere wachttijden voor woningzoekenden.
De gemeente Zaanstad en de woningbouwcorporaties vinden het belangrijk dat woningen zo eerlijk mogelijk verhuurd worden aan mensen die er prettig en veilig kunnen wonen. Daarom werken ze samen om eerlijk wonen te bevorderen en oneigenlijk woninggebruik bestrijden.

Voorbeelden van woonfraude

Helaas komt oneigenlijk gebruik van woningen nog te vaak voor. Voorbeelden van oneigenlijk woninggebruik zijn illegale onderhuur (tegen hoge huurprijzen), illegale verhuur aan toeristen, hennepplantages, drugshandel en/of prostitutie in een woning, woningsplitsing waarbij er te veel mensen in één woning wonen of onterechte, langdurige leegstand. Wanneer bewoners vermoedens of overlast hebben van oneigenlijk woninggebruik, worden zij gevraagd dit te melden bij de gemeente of woningbouwcorporatie. Op die manier kan oneigenlijk woninggebruik aangepakt worden en dat iedereen veilig en eerlijk kan wonen.

Woonfraude herkennen


In de campagne wordt aangegeven hoe men oneerlijk woninggebruik kan herkennen, zoals:

  • Er is nooit iemand in de woning te zien;
  • De ramen zijn afgeplakt of de gordijnen zitten altijd dicht;
  • Er hangen veel camera's bij de woning;
  • Er komen veel verschillende mensen langs;
  • De brievenbus is vol of wordt bijna nooit leeggehaald;
  • Er parkeren dure auto's op vreemde tijden;
  • Er is nieuwe of afwijkende bedrading geplaatst in het trappenhuis;
  • De huurder wordt opeens niet meer gezien, anderen lijken de woning te bewonen;
  • Verhuizingen midden in de nacht.

Wat gebeurt er met een melding?


Als er een melding binnenkomt, wordt er een administratief vooronderzoek gestart. Als uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van woonfraude, vindt er een huisbezoek plaats om het signaal te toetsen met de feitelijke bewoning. Ook kan het zijn dat het signaal wordt opgepakt in samenwerking met ketenpartners zoals de politie. In verband met de privacywetgeving krijgen melders geen terugkoppeling over de bevindingen, maar melders krijgen wel een bericht dat de melding in onderzoek/in behandeling wordt genomen.

Melden kan op verschillende manieren

Bewoners kunnen oneigenlijk woninggebruik melden op de volgende manieren: