ZAANDAM - Op donderdag 25 maart overhandigde griffier Jorrit Jongbloed het jaarverslag van de gemeenteraad aan voorzitter Jan Hamming. Ondanks de coronamaatregelen hebben de politieke partijen debatten kunnen voeren en insprekers gehoord over allerlei onderwerpen die in de samenleving spelen. In dit digitale jaarverslag wordt teruggeblikt op een bewogen periode en worden inwoners uitgenodigd te reageren.

Informatie en transparantie
Er was een landelijke noodmaatregel nodig om van huis uit te kunnen vergaderen. Toch hebben vorig jaar tientallen vergaderingen, inspraakmomenten, agenda-initiatieven, moties en amendementen geresulteerd in ruim honderd raadsbesluiten. Het college stuurde bijna vierhonderd berichten om de Raad te informeren. Via rondetafelgesprekken en schoolklassenbezoeken, lieten raadsleden zich door inwoners voorlichten. Informatie die ambtenaren anders in de raadzaal zouden hebben gepresenteerd, werd nu digitaal aangeboden via een webinar op Youtube. Er is de raadsleden veel aan gelegen de transparantie van het besluitvormingsproces te blijven waarborgen.
Behalve de digitale vergaderwijze was ook de Voorjaarsnota anders: beleidsarm, zoals dat heet. De financiële gevolgen van de crisis waren op dat moment nog niet voldoende te overzien. Een nieuw instrument dat is ingezet is het Vragenuur. Hier bleek behoefte aan om beter persoonlijk contact tussen raadsleden en collegeleden te faciliteren tijdens de crisis. De jaarlijkse Raadsconferentie stond in het teken van tegengaan van kansenongelijkheid.

Raadsleden hebben vragen aan inwoners

Na de recente Tweede Kamerverkiezingen is het in maart 2022 tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Raad hoort graag wat u belangrijk vindt voor de gemeente. Elke partij in de Zaanse gemeenteraad blikt in dit verslag terug, maar kijkt ook vooruit. De partijen leggen in het jaarverslag een vraag voor aan inwoners over onderwerpen zoals dienstverlening, duurzaamheid of voorzieningen in de buurt. Lezers kunnen per mail op de vraag van de partij reageren.

Het jaarverslag is digitaal beschikbaar op http://gemeenteraadzaanstadjaarverslag.nl. Waar spreekt u uw volksvertegenwoordiger op aan?