ZAANSTAD - We moeten het groen en water in Zaanstad beschermen. Daarom heeft de gemeenteraad het Groen- en waterplan ‘Waardevol groen en water in Zaanstad’ vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente ziet als kernwaarden en ambities van het groen en water in de stad en in het buitengebied. Het plan helpt bij het maken van uitvoeringsplannen binnen de gemeente, zoals die voor woningbouw.

Water en groen horen bij Zaanstad. Ze maken de stad aantrekkelijk en leefbaar voor mens en dier. Een goed beheer van water en groen is steeds belangrijker geworden door de klimaatverandering. Daarin hebben we te maken met langere periodes van hitte en droogte, afgewisseld met extreme neerslag. Tot 2040 bouwen we in Zaanstad 20.000 nieuwe woningen. Dat heeft gevolgen voor het groen en het water in de stad en dus voor ons allemaal.

Groen en water beschermen

We moeten het groen en water in Zaanstad beschermen. Daarom heeft de gemeente het ‘Groen- en waterplan’ opgesteld. Daarin staat hoe we zorgvuldig willen omgaan met groen en water, ook in bouwplannen. Daarnaast kijken we naar de kansen om de kwaliteit van het groen te versterken en beter te gebruiken dan we nu doen.

Iedereen kan meehelpen

Er zijn uiteenlopende maatregelen waarmee we aan de slag gaan, zoals de aanleg van een brug voor dieren en het verbeteren van wandel-, fiets- of vaarwegen. Veel maatregelen voeren we samen met het waterschap, de provincie en belanghebbenden uit. Verder kunnen bewoners en bedrijven zelf ook wat doen, zoals een groen dak of een geveltuin maken, tegels uit de achtertuin halen of een stuk groen in de buurt adopteren. U kunt met uw ideeën bij de wijkmanager terecht.

Volkstuinen

De volkstuinen vallen ook onder het groen. De gemeenteraad heeft besloten dat we bij bouwplannen op de plekken waar nu volkstuinen zijn, een inspanningsverplichting hebben om in overleg naar compensatie te zoeken.