ZAANDAM - 195 woningen, horeca, kantoorruimte en een parkeergarage. Het college verleent de omgevingsvergunning voor het bouwen van de eerste twee bouwblokken van fase 1 van het Oostzijderpark. Wethouder Wessel Breunesse: 'Mooi dat er nu vaart zit in de ontwikkeling van deze groene wijk. Op naar de eerste paal wat mij betreft!'

Zuinig en groen
8 oktober stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Oostzijderveld vast, waar Oostzijderpark onderdeel van uitmaakt. De twee bouwblokken bestaan uit 171 vrije sector huurappartementen, waarvan is afgesproken dat 10% hiervan als middeldure huurwoning wordt aangeboden en 24 koopappartementen. De woningen worden aangesloten op het warmtenet en zijn zuiniger dan wettelijk voorgeschreven. De wijk wordt klimaatbestendig gebouwd, met veel ruimte voor groen.

Aandacht voor specifieke doelgroepen
Ook de overige vijf bouwblokken liggen spoedig in de planning. Wethouder Songül Mutluer: 'We hebben afgesproken dat er 30% sociaal programma in Oostzijderpark komt. Dit sociaal programma wordt in de overige vijf bouwblokken gerealiseerd. Dan gaat het om sociale huurwoningen, Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) voor de Zaanse koopstarter en via Kamers met Kansen bieden we samen met zorgpartners huisvesting voor kwetsbare jongeren.'

Top 16 woningbouwprojecten
Het Oostzijderpark is een van woningbouwprojecten uit de door dit college vastgestelde top 16. Deze projecten krijgen prioriteit, wat betreft gemeentelijke begeleiding om zo tempo te maken met de woningbouwproductie. Dit college heeft de ambitie om 1.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen, waarvan 300 sociale huurwoningen. Het Oostzijderpark levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van die ambitie.

Vastgestelde en geplande bestemmingsplannen
In 2020 stelde de gemeenteraad 5 bestemmingsplannen vast, waaronder Oostzijderveld. Dat is terug te zien in de monitor bestemmingsplannen, die deze week naar de gemeenteraad is gestuurd. Ook is in de monitor te zien dat er voor 2020 en 2021 nog zeven bestemmingsplannen gepland staan om aan te bieden aan de gemeenteraad. Het gaat dan om de Zaancampus, Sportpark Hoornseveld, Noorderveen, het lint Westzaan onder de hoogspanningsverbinding, Meneba, Poelenburg Oost en Mercurius. Op de planning staat ook een paraplubestemmingsplan voor woningsplitsing en kamerverhuur.