ZAANSTAD - De start van de spooroverbouwing van station Zaandam is in zicht. De gemeente Zaanstad, NS Stations en ProRail hebben vandaag hun handtekening gezet onder de Realiseringsovereenkomst voor dit project. Een belangrijke mijlpaal, want hiermee kan de aanbesteding van start. Burgemeester Vreeman, wethouder Addy Verschuren, NS-regiodirecteur Heike Luiten en Kees Rutten, regiodirecteur van ProRail, onthulden na de ondertekening ook het definitief ontwerp.

De nieuwe spooroverbouwing verbindt vanaf eind 2019 het centrum met de westzijde van het station via een transfer voor voetgangers en fietsers. Deze verkeersroute sluit aan op het Stadhuisplein en de Houtveldweg zodat reizigers straks veiliger het station in- en uit kunnen. Fietsers rijden in de toekomst sneller vanuit het centrum naar de westzijde van het station en vice versa. Aan de Houtveldweg realiseert de gemeente een nieuwe fietsenstalling voor circa 1300 fietsen.

Levendig centrumgebied

De toekomstige gebruikers van de spooroverbouwing lopen of fietsen langs nieuwe stationsgerelateerde winkels. De nieuwe entree van de stationshal bevindt zich ook op de overbouwing, ten zuiden van de huidige stationshal. De stationshal zelf krijgt ook een opknapbeurt en er is ruimte voor winkels en horeca. Ook komen er in- en uitcheck poortjes.

Sluitstuk Inverdan

Burgemeester Ruud Vreeman spreekt namens de partijen en is verheugd met het akkoord: ‘De spooroverbouwing is het sluitstuk van het masterplan Inverdan. Een essentieel onderdeel van Inverdan is een betere verbinding tussen het centrum en de westkant van Zaandam. Dat de start hiervan nu echt in zicht is, en dat Zaanstad daarmee een station krijgt wat past bij onze gezamenlijke ambities, maakt mij trots.’

Hoe verder

In de realiseringsovereenkomst hebben de partners afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, financiën en de planning van de bouw. Dit vormt de basis voor de aanbesteding die naar verwachting in het najaar van 2017 start. Momenteel bereidt NS Stations de bestekken voor en draagt deze over aan ProRail als aanbestedende partij. Volgens planning starten de eerste werkzaamheden in het voorjaar van 2018. In mei 2018 is de eerste treinvrije periode gepland om het werk over het spoor mogelijk te maken. Eind 2019 is de overbouwing voor langzaam verkeer en de vernieuwing van het hele station gereed.