ZAANDAM - Mogelijkheid voor ongeveer 100 nieuwe woningen waarvan ruim 30% in de sociale huursector. En de bouw van school De Toermalijn. Voor die ontwikkeling heeft het college van burgemeester en wethouders groen licht gegeven door het vaststellen van de bestemmingsplannen Noordeinde Wormerveer en basisschool de Toermalijn. Wethouder Wonen Songül Mutluer: 'De ontwikkeling van de nieuwe basisschool en deze woningen kent een lange geschiedenis. Met het vaststellen van deze nieuwe bestemmingsplannen, zien we de bouw nu met vertrouwen tegemoet. De wens is om zo snel als mogelijk te beginnen, er is bij Zaankanters grote behoefte aan woningen en ook naar de Toermalijn wordt al langere tijd uitgekeken.' De bestemmingsplannen worden ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Ook worden de inwoners die een zienswijze hebben ingediend, uitgenodigd voor het Zaanstad Beraad.

Top 16 woningbouwplannen
De plannen voor woningen aan het Noordeinde zijn onderdeel van de top 16 woningbouwplannen die gemeente Zaanstad versneld wil realiseren. Er komen grondgebonden woningen en een appartementengebouw. De bestaande 50 km/h weg Noordeinde-Noorddijk krijgt een nieuwe inrichting en wordt een 30 km/h weg. De centrale open ruimte wordt een prettige plek met veel groen en langs de Zaan op het Noordeinde komt een openbaar wandelpad. Wethouder Songül Mutluer: "Wonen is meer dan woningen alleen, het gaat om de kwaliteit van leven. Op deze manier willen we dat de nieuwe bewoners elkaar straks gemakkelijk kunnen ontmoeten."

De bestemmingsplannen waren al eerder klaar, maar vanwege de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stikstof, moesten de berekeningen opnieuw worden gedaan. Uit onderzoek blijkt nu dat er tijdens de bouw geen significante negatieve effecten van stikstofuitstoot optreden op de Natura 2000-gebieden. Hiervoor moeten er zogenaamde stage 4-bouwmaterialen worden gebruikt, daarover zijn afspraken gemaakt met ontwikkelaar BPD en opgenomen in het bestemmingsplan.

Nieuwe locatie basisschool
De Toermalijn Omdat het nieuwe gebouw voor basisschool De Toermalijn op een driehoekig stuk grond wordt gebouwd, wordt het gebouw veelvormig: er worden twee geometrische vierkanten in elkaar geschoven. De lange kant van het gebouw, met de meeste onderwijsfuncties, komt aan de kant van de Zaan. De school wordt duurzaam gebouwd: gasloos, optimaal geïsoleerd en met zonnepanelen op het dak.