ZAANDAM - Er komen circa 170 tijdelijke sociale huurwoningen op het sportpark Poelenburg. De flexwoningen met een bouwhoogte van 4 lagen blijven daar maximaal 15 jaar staan. Circa 75% van de woningen zijn bestemd voor Zaanse starters. Daarnaast gaan 10-15% van de woningen naar statushouders en nog eens 10-15% naar Zaanse spoedzoekers. Wethouder Wonen Harrie van der Laan: "De wooncrisis vraagt om snelle en flexibele oplossingen zodat meer mensen een dak boven hun hoofd krijgen. Na de Noorderveenweg in Assendelft is dit de tweede locatie voor flexwonen in de gemeente. Een groot deel van de tijdelijke woningen gaat naar Zaanse starters. Dat zijn mensen waarvoor het erg lastig is om een woning te vinden door de lange wachtlijst voor een sociale huurwoning. Flexwoningen bieden woningzoekenden een kans om sneller een woning te vinden."


De beoogde partner is woningcorporatie Rochdale. De gemeente wil in 2024 de grond bouw- en woonrijp maken. De verwachting is dat de tijdelijke woningen er in 2025 zullen staan.

Gemengd sporten en wonen gebied

Op de langere termijn wil het college permanente woningbouw realiseren op sportpark Poelenburg. De komst van de flexwoningen ziet de gemeente als een eerste stap in de ontwikkeling van een gemengd sporten en wonen gebied. Zaanstad investeert in bomen en groen zodat de omgeving rondom de tijdelijke woningen aantrekkelijker wordt om te wonen. De flexwoningen komen op de plek waar nu nog beachvolleybalclub Silicum zit. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Silicum over de verhuizing naar een andere plek op het sportpark.

Financiële steun van het Rijk

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken vraagt het college de gemeenteraad om een investeringskrediet van € 2.968.000. Zaanstad heeft afspraken gemaakt met het Rijk voor financiële steun. Door de steun vanuit het Rijk en de huur voor de locatie kan Zaanstad uiteindelijk de tijdelijke woningen budgetneutraal realiseren. Naar verwachting zal de gemeenteraad in de raadsvergadering van januari 2024 van een besluit nemen over het benodigde investeringskrediet van € 2.968.000.

Binnenkort ontvangen de omwonenden een uitnodigingsbrief voor een inloopbijeenkomst over de komst van de circa 170 flexwoningen op het sportpark Poelenburg.