ZAANDAM - Politie en gemeente samen in actie tegen ondermijning in Poelenburg en Peldersveld

De politie en de gemeente voeren vandaag een grootscheepse verkeerscontrole uit op twee plekken in Poelenburg en Peldersveld. Tijdens de controle wordt onder andere gekeken naar rechtmatigheid van bezit, verzekering, openstaande boetes en het betalen van wegenbelasting. Ook wordt gecontroleerd op wapen- en drugsbezit, mogelijk illegale arbeid, uitbuiting en buitenlandse kentekens. Met de controle willen de politie en gemeente ondermijnende activiteiten aanpakken. De controle maakt deel uit van een bredere en langdurige aanpak van criminaliteit.

“De ondermijnende criminaliteit is de bewoners en ons een doorn in het oog”, zegt burgemeester Jan Hamming. “We zijn daar klaar mee en stellen nu een grens. Eerder zijn we al begonnen met het aanpakken van woonfraude en nu deze actie. Mensen die strafbare feiten plegen pakken we aan.

Op die manier werken we aan wijken waar iedereen zich veilig kan voelen. Stuk voor stuk bijzondere buurten met veel potentie. Plekken met karakter en met kleurrijke bewoners die allemaal willen dat hun kinderen fijn en veilig kunnen opgroeien. Nu staat criminaliteit dat regelmatig in de weg. Dat accepteren we niet meer.”

Bewoners hebben aangegeven veel overlast te hebben van asociaal rijgedrag en illegale autohandel. Daarnaast zijn signalen bekend van illegale arbeid en uitbuiting. Met deze controle willen de gemeente en de politie dit opsporen. Indien nodig zullen ook andere instanties zoals de belastingdienst, het UWV, de IND en de arbeidsinspectie betrokken worden.

Bij de controle op dinsdagochtend 29 september nemen de politie en de gemeente de geldende coronamaatregelen in acht