ZAANDAM - Zaanstad onderzoekt of het haalbaar is een aantal riviercruiseschepen aan te leggen aan de Gerrit Bolkade in Zaandam (in de Nieuwe Zeehaven (bij bedrijventerrein Westerspoor), om daar vluchtelingen op te vangen. Het is de bedoeling dat er plek ontstaat voor 600 vluchtelingen, voor de duur van ongeveer twee jaar.

In Zaanstad is een aantal plekken waar vluchtelingen worden opvangen. Op riviercruiseschepen aan de Havenstraat en in het oude schoolgebouw Et Buut in Zaandam vangen we Oekraïners op (samen ruim 300). Ook bieden we asielzoekers een opvangplek op twee boten in de Achtersluispolder (ongeveer 650). Maar deze plekken zijn niet voldoende. Omdat er in heel Nederland een tekort is voor de opvang van zowel Oekraïners als asielzoekers uit andere landen, moeten ermeer plekken bijkomen.

Haalbaarheidsonderzoek


Voordat er een definitief besluit genomen kan worden, moet eerst een aantal zaken uitgezocht zijn. Zo moet de gemeente kijken hoeveel schepen aan de kade aangelegd kunnen worden, hoe de schepen het best kunnen liggen en welke aanpassingen bijvoorbeeld aan wal nodig zijn. Zo moeten de schepen aangesloten kunnen worden op walstroom. Ook kijken we wat er nodig is om de omliggende bedrijven goed bereikbaar te blijven houden voor klanten en leveranciers en wat er nodig is de omgeving (verkeers)veilig te houden.

Opvangen van mensen in nood


Op dit moment weten we niet zeker wie op de schepen opgevangen gaan worden. In eerste instantie is het plan vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Maar vanwege de druk op de asielopvang zijn er ook dringend opvangplekken voor asielzoekers uit andere landen nodig. De kans bestaat dat het Rijk vraagt om de schepen eerst tijdelijk beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers.

Bijeenkomst als er meer duidelijkheid is


Als het onderzoek is afgerond weten we of het haalbaar is om voor de opvang van vluchtelingen schepen aan de Gerrit Bolkade aan te leggen. Als uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is, dan organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor de ondernemers rond de kade.