ZAANSTAD - Burgemeester Hamming heeft vanavond de handtekeningen in ontvangst genomen ter ondersteuning van het verzoek voor een referendum over het Cultuurcluster. De handtekeningen werden aangeboden door Jan de Bruin van actiegroep Kultuurklutser. Volgens hem zijn het er ruim 7400.

Voor het referendumverzoek zijn 5000 geldige handtekeningen nodig. Volgens de Zaanse referendumverordening is het nu aan het college van B&W om een besluit te nemen over die geldigheid. Daartoe worden de handtekeningen gecontroleerd. Alleen stemgerechtigde inwoners van Zaanstad mogen het verzoek ondertekenen. Ook wordt gecontroleerd of de adresgegevens juist zijn en of namen niet vaker dan één keer voorkomen. Vóór 17 maart volgt dan het besluit of het verzoek al dan niet geldig is.

Als de benodigde handtekeningen zijn gehaald en het college besluit dat het verzoek geldig is, is het aan de (nieuwe) gemeenteraad om het definitieve besluit te nemen of er een referendum komt. Daarover wordt eerst gesproken in het Zaanstad Beraad van 3 april, het besluit wordt genomen in de gemeenteraad van 5 april.

De raad besluit op 5 april allereerst of het referendum gehouden wordt. Zo ja, dan worden in dezelfde vergadering door de raad ook de datum van het referendum, de subsidieverordening en de spelregels voor de campagne vastgesteld. Partijen die rond het referendum campagne willen voeren kunnen op basis van de subsidieverordening subsidie aanvragen. De vraagstelling van het referendum wordt in een kort daarop volgende raadsvergadering vastgesteld.

De gemeenteraad stelt op 15 maart een externe, onafhankelijk commissie van advies en toezicht in. De burgemeester heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een goed verloop van het referendum en het proces van voorbereiding.