ZAANSTAD - Voor ondernemers uit Zaanstad van wie het bedrijf in een moeilijke situatie is beland, is sinds kort een telefonisch en online hulploket beschikbaar. Via dit loket ‘155-Help-een-Bedrijf’ kunnen zij laagdrempelig en tijdig in gesprek komen met adviseurs om te bekijken hoe zij hun onderneming op een goede manier draaiende kunnen houden. De gemeente Zaanstad biedt dit loket aan in samenwerking met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Voor ondernemers is de hulp kosteloos.

In de praktijk blijkt dat ondernemers in een moeilijke periode -privé en/of zakelijk- vaak te laat hulp zoeken. Dat kan problematisch worden, omdat een paar slechte maanden ervoor kunnen zorgen dat er te weinig geld overblijft om van te leven. Schulden kunnen oplopen en voor het doen van nieuwe investeringen is geen geld. Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen al langer bij de gemeente terecht voor een aanvullende uitkering of een lening voor bedrijfskapitaal. Gespecialiseerde casemanagers bieden dan begeleiding en advies. Het loket ‘155 Help-een-bedrijf’ van het IMK is opgericht om juist in de fase vóórdat er grote problemen ontstaan, gesprekpartner te zijn. Samen met de adviseurs van het IMK brengt de ondernemer het probleem in kaart en wordt er gericht naar mogelijke oplossingen gezocht.

Goed functionerend bedrijfsleven

Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie. Wethouder Straat van Economische Zaken: “Een goed functionerend bedrijfsleven is voor een vitale economie van groot belang. Daarom is het belangrijk ondernemers ook aandacht te geven in lastige situaties. Door ze door een moeilijke periode te helpen kunnen we privé en zakelijke problemen voorkomen.”

Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom zijn we vanuit het IMK het initiatief ‘155-Help-een-Bedrijf’ gestart. De ondernemer kan ons bereiken via de website www.155.nl of telefonisch op 088 999 0 155. Op de website kan de ondernemer eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of hij tot de doelgroep behoort voor een sociale ondernemersregeling. Jaarlijks worden daar duizenden mkb-ondernemers door overeind gehouden.“

Tijdige hulp

Het is belangrijk om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen. Door er tijdig bij te zijn kan de ondernemer vaak nog worden geholpen zowel zakelijk als privé. Ondernemers uit Zaanstad waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088 999 0 155, of 24 uur per dag via internet: www.155.nl.

Over IMK

IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen. Om deze taak goed te kunnen vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met meer dan 100 experts, met branche- en regio specifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes geadviseerd en/of begeleid door IMK. www.imk.nl