ZAANSTAD - Van de 37 steden met meer dan 90.000 inwoners en provinciehoofdsteden zijn hurende gezinnen in Zaanstad dit jaar het meest kwijt voor inzameling en verwerking van hun afval én het onderhoud van het riool.

De afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden in Zaanstad bedraagt dit jaar 286,09 euro, een paar euro minder dan wat grote Nederlandse gemeenten gemiddeld in rekening brengen (289 euro).

Dat alles blijkt uit onderzoek van COELO, het bureau van de Rijksuniversiteit Groningen dat gemeentelijk en provinciaal beleid langs de meetlat legt. Bovendien betalen Zaanstedelingen per jaar 97 euro minder aan afvalstoffenheffing dan inwoners van Haarlem.

Toch zijn hurende Zaanstedelingen uiteindelijk meer kwijt aan gemeentelijke lasten dan Haarlemmers. Dat heeft alles te maken met rioolheffing. Waar Haarlem geen bijdrage vraagt voor onderhoud aan het riool, betalen één- en meerpersoonshuishoudens in Zaanstad daar dit jaar 284,41 euro voor. Dat is meer dan in iedere andere gemeente op de lijst, waarbij aangetekend moet worden dat 12 van de 37 gemeenten überhaupt geen rioolheffing innen.

Geen verrassing
Wie de 284,41 euro bij de afvalstoffenheffing van 286,09 euro optelt, ontdekt dat hurende huishoudens in Zaanstad dit jaar in totaal 570,5 euro aan gemeentelijke belastingen kwijt zijn. Daarmee zijn ze zo'n 225 euro meer kwijt dan wat Nederlandse gezinnen met een huurhuis gemiddeld aan heffingen betalen. Toch zal dat relatief hoge bedrag voor de meeste huishoudens geen verrassing zijn, want vorig jaar vielen er bij gezinnen in Zaanstad facturen met een totaalbedrag van 566 euro op de mat.

Amsterdammers zullen mogelijk harder schrikken van het totaalbedrag. Hoewel zij geen rioolheffing hoeven op te hoesten, stijgt de afvalstoffenheffing voor gezinnen in de hoofdstad dit jaar met 17,6 procent. Door die verhoging betalen Amsterdamse huishoudens dit jaar 55 euro meer dan vorig jaar, waarmee de hoofdstad de stad waar het totaalbedrag aan heffingen na Haarlem het sterkst stijgt.

Haarlem
De provinciehoofdstad springt er in negatieve zin uit: van de 37 onderzochte gemeenten laat Haarlem de heffing dit jaar het sterkst laat stijgen (+18,2 procent). Door die stijging spant Haarlem ook de kroon onder de streep. Met 386 euro per jaar zijn Haarlemse meerpersoonshuishoudens met een huurhuis duurder uit dan in de 36 andere gemeenten.