ZAANSTAD - Zaanstad heeft in de zomer van 2020 een plan gemaakt om de aanpak van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit versterken: Back on Track. In vervolg daarop heeft het college nu de acties die gepland staan voor 2021 naar de raad gestuurd. Door vroegtijdige interventies op het gebied van repressie en preventie wil Zaanstad voorkomen dat de Zaanse jeugd al op vroege leeftijd in aanraking komt met criminaliteit.


"Alle kinderen zouden gelijke kansen moeten hebben om hun dromen waar te maken en daarom komen we in actie", geeft burgemeester Jan Hamming aan. "In Zaanstad werken de meeste kinderen en jongeren dagelijks keihard aan een mooie toekomst. Voor sommigen van hen is dit erg moeilijk. Ze groeien op onder lastige omstandigheden of in een omgeving waar de criminaliteit een aantrekkelijk alternatief lijkt te bieden. Wij vinden het heel belangrijk om juist deze jongeren kansen te bieden om hun dromen waar te maken. Daarom ben ik ook heel blij met dit plan en de extra inzet die we, samen met onze partners, willen leveren voor onze jeugd."

Concrete acties
Na eerder het plan Back on Track gemaakt te hebben, stuurt het college nu het implementatieplan naar de raad. Hierin staat beschreven wat er in 2021 aan acties gepland staat. Daarbij valt te denken aan intensieve coaching-trajecten van risicojongeren, een trainingsprogramma voor professionals en het realiseren van een goed vangnet voor gezinnen.

Ook spelen scholen een belangrijke rol in de aanpak. Daarbij valt te denken aan extra voorlichting op PO en VO scholen over trends zoals wapenbezit, sexting en drugsgebruik, maar ook scholen langer open stellen om te dienen als ontmoetingsplek voor jongeren en ouders. Als laatste staat de digitale (leef)wereld van de jongeren binnen het project centraal, onder andere door hier met jongeren via jongerenpanels over in gesprek te gaan en een communicatiecampagne op te zetten die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren en hun ouders.

Alle acties zijn terug te lezen in het plan. Het implementatieplan van 'Back On Track' staat in nauwe verbinding met de visie 'Vernieuwde aanpak samenhangend jongerenwerk en werken met jongeren'. Beide plannen zijn op basis van gedeelde conclusies geformuleerd.