ZAANSTAD - Een dure grap voor een 16-jarige Zaandammer die voor de tweede keer is betrapt met inbrekerswerktuig op zak. Hij moet nu daadwerkelijk de 2500 euro betalen die hem eerder door de afdeling Straattoezicht van de gemeente als last was opgelegd. De jongen had een slotentrekker bij zich die onder andere wordt gebruikt voor het verwijderen van contactsloten uit snor- en bromfietsen.

OM, politie en gemeente Zaanstad zijn onlangs een pilot gestart om naast strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk te handhaven op het vervoeren van inbrekerswerktuigen om inbrekers af te schrikken. Het vervoeren van inbrekerswerktuigen is een overtreding die normaal wordt afgedaan met een relatief lage boete van 140 euro, waardoor het preventieve effect gering is. Met bestuursrechtelijk handhaven kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Dat betekent dat de overtreder bij de eerstvolgende keren dat hij in de fout gaat een dwangsom van 2500 euro per keer dient te betalen.

De 16-jarige Zaandammer kreeg de last onder dwangsom eind augustus opgelegd toen hij in het centrum van Zaandam werd opgemerkt door de politie omdat hij nogal ‘winters' gekleed was. Reden voor een goed gesprek. Toen de jongen niet wilde laten zien wat er in zijn rugzak zat, heeft de politie deze in beslag genomen en de inhoud bekeken. In de tas en jaszakken werd onder verdachte omstandigheden een slotentrekker aangetroffen. Onlangs ging de Zaandammer opnieuw de fout in en werd hij voor de tweede keer betrapt met een slotentrekker op zak. Dat komt hem dus duur te staan.

Pilot met bestuursrechtelijk handhaven

Na een flinke daling van het aantal inbraken tussen 2013 en 2015 is vanaf november 2016 een stijging van het aantal woninginbraken te zien in Zaanstad. Die wijkt af van de trend in andere regio’s in Noord-Holland. OM, politie en gemeente zijn daarom gestart met de pilot om naast strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk te handhaven op het vervoeren van inbrekerswerktuigen.

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. Of iets als zodanig wordt aangemerkt door de politie is mede afhankelijk van de situatie, omstandigheden en de combinatie van werktuigen waarin deze worden aangetroffen.

De pilot duurt in eerste instantie negen maanden. Deze periode is gekozen zodat de aanpak begint in de zomervakantie en vervolgens onderdeel kan uitmaken van het Donkere Dagen Offensief (oktober t/m maart), de piekperiodes als het gaat om woninginbraken.