ZAANSTAD - Informateur John Bijl heeft zijn bevindingen en adviezen aan de gemeenteraad toegestuurd. Hij licht deze donderdagavond toe in het Zaanstad Beraad. Het advies aan de fracties van POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA is om het proces van collegevorming op te pakken. Daarnaast geeft de informateur drie adviezen aan de gemeenteraad en het college.


Afgelopen tijd sprak de informateur met vertegenwoordigers van alle dertien fracties in de gemeenteraad. John Bijl: 'Ik concludeer dat de fracties van POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA onderling vergelijkbare gedachten delen over hoe de samenwerking tussen raad en college vruchtbaar vorm te geven. Daarnaast is er tussen deze fracties commitment dit met elkaar te doen. Deze samenstelling geeft een brede vertegenwoordiging in de raad en biedt het de mogelijkheid tot een gebalanceerde vertegenwoordiging in het college.'

In zijn verslag geeft de informateur ook drie adviezen mee. Het eerste advies is om een toekomstoriëntatie te starten. De vraag 'Hoe wilt u dat Zaanstad er in 2040 uitziet?' kan daarin bijvoorbeeld centraal staan. Het tweede advies is dat het college de komende jaren samen met de gemeenteraad de uitvoering van bestaande beleidsdocumenten ter hand neemt. Het derde advies is om de samenwerking binnen de gemeenteraad en met het college regelmatig te bespreken en te evalueren. Doel hiervan is om de samenwerking te verbeteren.