ZAANSTAD - Informateur John Bijl gaat in gesprek met POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA over de uitgangspunten die zij zien voor de vorming van een nieuw college. Beoogde vervolgstap is dat de informateur zijn eindverslag van de informatieronde aan de gemeenteraad aanbiedt.


Afgelopen week sprak John Bijl met vertegenwoordigers van alle dertien fracties in de gemeenteraad. Op basis van die gesprekken nodigt hij de fracties van POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA uit voor een gezamenlijk gesprek. John Bijl: 'Naar mijn mening delen deze fracties een onderling vergelijkbaar inzicht hoe de manier van werken tussen volksvertegenwoordiging en college tot stand kan komen. Daarnaast vormen zij een brede afspiegeling van de gemeenteraad, en daarmee van de samenleving.'

Met deze zes fracties spreekt de informateur over de vraag welke uitgangspunten zij zien voor de vorming van het college. Ook komt aan de orde welke onderwerpen de fracties noemen voor een collegeprogramma. Daarnaast wordt besproken welke thema's de gemeenteraad in de komende vier jaar raadsbreed kan oppakken. Voorbeelden die hiervoor al zijn genoemd zijn omgevingswet en participatie.