ZAANDAM - Op maandag 27 januari vanaf 18.00 uur vindt een inloopbijeenkomst over de aanpak van verkeersknelpunt Guisweg plaats waar belangstellenden informatie krijgen over het project. Gemeente Zaanstad laat de schetsen en eerste ontwerpen van mogelijke oplossingen zien en het projectteam geeft informatie over planning en besluitvorming. Ook kunnen inwoners in gesprek met het projectteam over dit project.

Gemeente Zaanstad onderzoekt momenteel samen met onder andere de Vervoerregio hoe de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg verbeterd kan worden. Het project bevindt zich momenteel in de planstudie fase. In deze fase, die tot de zomer van 2021 duurt, wordt onder andere gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen. Tijdens de vorige fase (de verkenning) is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.

Voor de oplossing wordt verder gekeken dan op en rond het kruispunt. De volgende punten worden onderzocht:
- Een nieuwe op- en afrit bij A8 aansluiting 3.
- De ligging van een nieuwe verbindingsweg voor autoverkeer en de aansluiting daarvan op de Provincialeweg.
- Autoverkeer gaat over nieuwe verbindingsweg onder spoor door en de huidige spoorwegovergang vervalt.
- De inrichting van de kruising Guisweg-Provincialeweg.
- De herinrichting van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans.
- Mogelijke ontwerpen voor A8, aansluiting 2 met de vraag of deze behouden moet blijven of (deels) afgesloten.
- Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu zijn punt van aandacht.

Over de aanpak Guisweg
De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De spoorwegovergang is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor de verbinding van oost en west. Het groot aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Ook neemt het aantal reizigers hier de komende jaren toe waardoor er nog meer treinen op het traject gaan rijden. Gemeente Zaanstad wil samen met samenwerkingspartners de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in dit gebied verbeteren. Kijk voor meer informatie op: www.guisweg.zaanstad.nl

Wat: inloopbijeenkomst aanpak Guisweg
Waar: Projectkantoor, Parklaan 35 in Zaandijk
Wanneer: maandag 27 januari vanaf 18.00 uur tot 20.30 uur

Aanmelden is niet nodig en binnenlopen kan op elk moment