ZAANDAM- Het inzamelen van afval verandert in Zaanstad. De afgelopen periode is de nieuwe manier al in meerdere wijken ingevoerd. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de nieuwe manier van afval inzamelen in Zaandam-Zuid, Westerwatering-Zuid, Poelenburg en Peldersveld-Hoornseveld. In al die buurten worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. De eerste inloopbijeenkomst die gepland staat is op 5 september voor Weterwatering-Zuid. Bewoners krijgen hiervoor ongeveer twee weken vooraf een uitnodiging.


Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen inwoners terecht om vragen te stellen en te horen wat er anders wordt. Ook kunnen mensen reageren op de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers. De reacties op de locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers worden meegenomen in het bepalen van de definitieve locaties. De plattegronden met de locaties van de ondergrondse containers staan ongeveer een week voor de inloopavonden ook op afvalscheiden.zaanstad.nl, onder het kopje planning. Hierop kunnen inwoners per e-mail reageren via afvalscheiden@zaanstad.nl.


Overzicht geplande inloopavonden

Westerwatering –Zuid - Donderdag 5 september van 17.00 uur tot 19.30 uur - Stadhuis,Stadhuisplein 100, Zaandam

Zaandam-Zuid - Dinsdag 17 september van 17.00 uur tot 19.30 uur - Wijkcentrum de Zuidhoek, Wilgenstraat 11, Zaandam

Peldersveld-Hoornseveld - Dinsdag 1 oktober van 17.00 uur tot 19.30 uur - De Meerpaal, Tjotterlaan 174, Zaandam

Poelenburg - Donderdag 17 oktober van 17.00 uur tot 19.30 uur - Wijkcentrum Poelenburcht, Weerpad 1A, Zaandam

Afval scheiden met afvalpas

De nieuwe manier betekent dat bewoners van een huis met een tuinstraks herbruikbaar afval apart weggooien in drie afvalbakken die aan huis staan. De bestaande grijze afvalbak wordt in de nieuwe situatie gebruikt voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. De groene bak voor gft- en etensresten en de blauwe voor oud papier en karton. Het restafval dat overblijft, brengen inwoners naar een ondergrondse container die op verschillende plekken in de wijk staan. De nieuwe manier voor afvalinzameling geldt alleen voor bewoners van laagbouw met een tuin, niet voor bedrijven en maatschappelijke instellingen.


Waarom wordt het anders?

Zaanstad wil zuinig omgaan met afval dat opnieuw gebruikt kan worden. Door afval te scheiden kan een groot deel gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Bovendien hoeft er minder restafval verbrand te worden, waardoor de uitstoot van broeikasgassen daalt. Daar komt bij dat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van de bewoners. Hoe minder restafval er wordt verbrand, hoe minder snel de kosten voor de inwoners stijgen. Inmiddels zijn er al flink wat wijken waar het afval op de nieuwe manier wordt ingezameld. De bewoners van Krommenie, Wormerveer, Willis, Rooswijk, ’t Kalf, Westerkoog en Westerwatering- Noord scheiden hun afval al aan huis.

Website voor meer informatie

Alle informatie over de nieuwe manier van afval inzamelen staat op de website: afvalscheiden.zaanstad.nl. Hier staat uitgelegd waarom Zaanstad voor deze manier van inzamelen heeft gekozen en worden tips gegeven over afval scheiden Ook is de planning van alle wijken hier terug te vinden.