ZAANDAM - Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad reageren op het ontwerpbestemmingsplan van het project Aanpak Verkeersdrukte Thorbeckeweg. Om de doorstroming en veiligheid voor (vracht)auto's, openbaar vervoer en fietsers op deze weg te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Voor enkele maatregelen moeten delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. De gemeente Oostzaan en Zaanstad hebben voor die delen een apart bestemmingsplan gemaakt.


Aanpassingen in bestemmingsplan nodig
In een bestemmingsplan staat beschreven hoe grond gebruikt mag worden en wat er op gebouwd mag worden. Op sommige plekken moet de bestemming aangepast worden om de maatregelen uit te kunnen voeren. Zo is het nodig het Shell-tankstation te verplaatsen naar een andere plek aan de rand van het Vijfhoekpark, richting de A8. De bestemming moet daarvoor aangepast worden van groen naar een brandstofverkooppunt. Omdat op de oude plek van het tankstation een nieuwe ingang naar het park komt, moet hier juist de bestemming naar groen worden veranderd. Dat gebeurt ook in Oostzaan waar het Esso-tankstation plaats maakt voor groen. Verder moeten er bestemmingen worden veranderd voor de aanleg van een fietsbrug en fietstunnel in Oostzaan voor een veilige oversteek van fietsers. Dat is ook nodig voor het aanpassen van kruispunten en het maken van extra rijstroken om files te verminderen. Op www.thorbeckeweg.zaanstad.nl staat een animatievideo waarin alle maatregelen te zien zijn. Dit geeft een goed beeld van hoe de weg er straks uit komt te zien.

Inspraak op ontwerpbestemmingsplan
Vanaf 27 mei zijn de ontwerpbestemmingsplannen van Oostzaan en Zaanstad te bekijken via www.thorbeckeweg.zaanstad.nl. Daarnaast vinden inwoners hier informatie over hoe zij een reactie (zienswijze) kunnen geven. Dat kan van 27 mei tot en met 7 juli. Tijdens de reactietermijn organiseren Gemeente Oostzaan en Gemeente Zaanstad ieder een online bijeenkomst waarin de aanpassingen in het bestemmingsplan worden uitgelegd en inwoners vragen kunnen stellen. Voor Zaanstad is dat dinsdagavond 8 juni, voor Oostzaan is dat woensdagavond 9 juni. Via de hierboven genoemde website kunnen inwoners zich hier vanaf 27 mei voor aanmelden. De direct omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging via de post. De eventuele zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden na de reactietermijn verwerkt. Daarna beslissen de gemeenteraden over de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan.

Vervolgstappen in het project
De verwachting is dat de gemeenteraden van Oostzaan en Zaanstad het bestemmingsplan in oktober 2021 vaststellen. Daarnaast wordt waarschijnlijk begin 2022 een start gemaakt met een aantal voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, en het kappen en herplanten van bomen. Dat wordt niet geregeld in een bestemmingsplan, maar in een omgevingsvergunning. Als de vergunningaanvraag is goedgekeurd, wordt het besluit zes weken ter inzage gelegd. Inwoners kunnen een reactie indienen als zij dat willen. Voor het kappen en herplanten van de bomen wordt een groenplan gemaakt waarin staat hoe hiermee wordt omgegaan. Inwoners die hier meer over willen weten of willen meedenken, kunnen via de website www.thorbeckeweg.zaanstad.nl een mail sturen naar de omgevingsmanager van het project. Dit jaar wordt ook gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan in 2023 gestart worden met het in stappen uitvoeren van de verschillende maatregelen.