ZAANDAM - Gemeente en politie gaan de samenwerking met betrekking tot het cameratoezicht in het horecagebied De Dam en nabije omgeving intensiveren. Dat staat in een nieuwe overeenkomst tussen beide partijen, zo meldt het college in een brief aan de raad. Doel is om de camerabeelden effectiever en efficiënter uit te kijken zodat meer preventief gehandhaafd kan worden en verdere repressieve acties voorkomen kunnen worden.

Het cameratoezicht is in 2002 geïnitieerd met als doel om de uitgaansgebieden, de winkelstraten en de aandachtsgebieden te monitoren. De camera's draaien 24 uur per dag en de beelden worden vastgelegd. Tijdens uitgaansuren in de weekend en tijdens evenementen worden de beelden live uitgekeken. Dat gebeurt nu uitsluitend door politiefunctionarissen.

Onderzocht wordt nu of het mogelijk is om ook gemeentepersoneel in te zetten voor het uitkijken van beelden, zoals ook in gemeenten als Alkmaar en Almere het geval is. Op dit moment wordt een aantal boa's opgeleid tot observant. Zij kunnen straks, naast het uitkijken in het kader van openbare orde, ook de collega's van Straattoezicht en jeugdboa's op de hoogte brengen en aansturen bij overlastsituaties. Zo kan in een vroegtijdig stadium worden ingegrepen.

Om in de toekomst nog sneller te kunnen acteren wordt ook gekeken of er behoefte bestaat aan het uitbreiden van het aantal uren dat de beelden live worden uitgekeken door observanten.

Tot slot wordt een businesscase opgesteld voor een nieuwe uitkijkcentrale, omdat de huidige locatie, politiebureau Zaantheater, zal worden afgestoten. Een van de onderzochte opties is de oude meldkamer op het Prins Bernhardplein. Vanuit de nieuwe uitkijkcentrale zou Zaanstad mogelijk ook (tegen betaling) voor andere gemeenten beelden kunnen uitkijken.