ZAANDAM - Gemeente Zaanstad krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor twee jaar een bedrag van respectievelijk 412.000 euro en 312.000 euro voor activiteiten in Zaandam Oost. Deze middelen gebruikt de gemeente voor de allerkwetsbaarste gezinnen met jonge kinderen en door te investeren in de contacten met bewoners en het vergroten van hun betrokkenheid in het Pact Poelenburg Peldersveld.


"Iedereen in Zaanstad zou gelijke kansen moeten hebben om een mooie toekomst op te bouwen", zegt burgemeester Jan Hamming. "In onder andere Poelenburg en Peldersveld en nog breder, Zaandam Oost, is dat niet zo. Daarom heeft de gemeente samen met 25 partijen het Pact Poelenburg Peldersveld gemaakt. We hebben ook het Rijk gevraagd om ons te ondersteunen. Dat doen ze. Met geld en menskracht. Ook deze middelen geven ons de mogelijkheid om te investeren en daadwerkelijk het verschil te maken voor onze inwoners".

Investeren in zaken die het verschil maken

Het geld wordt gebruikt voor vier onderwerpen:

  • Het versterken van lokale wijkorganisaties
  • Moeders van Zaandam
  • Bewoners meer zeggenschap geven over verbeteringen in de buurt
  • Betrekken van bewoners en de samenwerking versterken
  • Inzicht in en aanpak in leefsituatie Oost-Europese arbeidsmigranten

Achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen:

Lokale wijkorganisaties versterken


De gemeente gaat twee betekenisvolle, al lang bestaande lokale sleutelorganisaties financieel ondersteunen. Zij doen belangrijk preventief werk in Poelenburg. Het gaat om karateclub Choku Gym en inloophuis De Bron. Zij zijn in staat om bewoners te bereiken en te ondersteunen die vaak niet bij de hulpverlening aankomen. Dit geeft de komende twee jaar rust bij de organisaties voor hun bedrijfsvoering.

Moeders van Zaandam


Met Moeders van Zaandam investeert de gemeente in een heel gerichte werkwijze in kwetsbare gezinnen met hele jonge kinderen. De kern van Moeders van Zaandam is een intensivering van de begeleiding van zwangere vrouwen en ouders van hele jonge kinderen die in risicovolle omstandigheden opgroeien. Door als overheid veel dichterbij de meest kwetsbare gezinnen te komen kan eerder worden ingegrepen voor grote (sociaaleconomische) problematiek zich voordoet die de start van kinderen sterk nadelig beïnvloedt. Definitieve besluitvorming en daarmee voortgang van het project hangt samen met het besluit over de middelen van de "Vitale Stad" dat binnenkort bij het college ligt, waarin ook financiering is opgenomen voor Moeders van Zaandam.

Meer zeggenschap over leefbaarheid en veiligheid


Bewoners zoeken regelmatig contact met ideeën over verbeteringen van de veiligheid en leefbaarheid in hun straat, buurt en wijk. Dat kan te maken hebben met het verbeteren van het openbaar groen, moestuinen, de aanpak zwerfafval of het plaatsen van een hek. Met deze middelen maken we het mogelijk om te investeren in concrete initiatieven van bewoners. Corporaties en gemeente gaan dit de komende tijd samen met bewoners verder uitwerken.

Bewoners betrekken en samenwerking versterken

Het lukt ons, ook na twee jaar van het Pact Poelenburg Peldersveld, nog onvoldoende om bewoners te bereiken en te betrekken. Daarom gaan we onder andere investeren in het werken met en ondersteunen van sleutelpersonen om de brug te slaan. Zij vullen het gat op tussen de activiteiten van formele instellingen door gebruik van de sociale infrastructuur en informele weefsel in de samenleving. In samenwerking met de Sociaal Wijkteams wordt hier de komende tijd invulling aan gegeven.

Inzicht in en aanpak in leefsituatie Oost-Europese arbeidsmigranten


Er zijn veel signalen van bewoners, en grote zorgen vanuit het onderwijs, de sociale wijkteams en het jeugdteam over de omstandigheden waaronder arbeidsmigranten en hun kinderen leven en opgroeien. We merken dat het moeilijk is om met ze in contact te komen. Door meer informatie vanuit de gemeenschap en bij partners op te halen, willen we vervolgens een aanpak ontwikkelen om alternatieven te bieden voor (illegaal) werk en huisvesting en ouders en kinderen begeleiden naar zorg en hulpverlening als dat nodig is. Het begint bij inzicht en daarvoor is een onderzoek nodig dat binnenkort zal starten.