ZAANDAM - De gemeente Zaanstad voert vanaf 1 november 2021 gereguleerd parkeren in bij de toekomstige woonwijken van het Gouwpark en het Oostzijderveld. In het Gouwpark kunnen bewoners een vergunning aanvragen om te mogen parkeren en op het Oostzijderveld, waar bewoners op eigen terrein kunnen parkeren, wordt betaald parkeren ingevoerd. De komende jaren komen in deze wijken in Zaandam honderden woningen. De gemeente wil bijdragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in deze gebieden. Door het parkeren te reguleren, kunnen de bewoners dichtbij hun huis parkeren en wordt parkeerdruk tegen gegaan.

De openbare ruimte in de omgeving van het centrum van Zaandam is beperkt. Dit betekent dat de gemeente voorzichtig moet omgaan en kritisch kijkt naar het gebruik en de verdeling van deze ruimte. Zaanstad vindt het belangrijk dat de aanwezige parkeerplaatsen en de nog te bouwen parkeerplaatsen beschikbaar zijn en blijven voor de toekomstige bewoners en mantelzorgers.

De parkeerdruk is in de omgeving van het Gouwpark en Oostzijderveld hoog, vooral in de directe omgeving van het Zaans Medisch Centrum. De invoering van vergunning parkeren en betaald parkeren is vastgelegd in de bestemmingsplannen voor beide gebieden. Het bestemmingsplan van het Gouwpark is vastgesteld in 2019. Het bestemmingsplan van het Oostzijderveld in 2020.

Vergunningparkeren voor bewoners Gouwpark

In het Gouwpark geeft de gemeente prioriteit aan parkeren voor bewoners. Zij kunnen een vergunning aanvragen om in hun wijk te parkeren. Een parkeervergunning voor bewoners kost € 105,60 per jaar, of € 8,80 per maand (prijspeil 2021). Mantelzorgers en bedrijven kunnen ook een vergunning aanvragen. Bezoekers kunnen parkeren in de twee parkeergarages in de directe omgeving van de wijk.

Vergunninghoudersparkeren geldt vanaf 1 november in de volgende (nieuwe) straten:
Josephus Swolfsstraat, Gerardus Docterstraat, Albert Huismanpad, Pieter Adriaans Smitsstraat, Cornelis van Vugtstraat, Jacob Willemszoonstraat, Machiel van Marispad.

Gouwpark minder parkeerplaatsen
De ontwikkelaar heeft het totaal aantal parkeerplaatsen (74) in het plan uitgevoerd dat op grond van de verleende omgevingsvergunning is vereist. Het gaat om 37 woningen met per woning twee parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn nu alleen als parkeerplaats te gebruiken door de eigenaren van de woning zelf en hun bezoekers. Deze plaatsen zijn niet openbaar. Dit betekent dat hier straks te weinig openbare parkeerplaatsen zijn. Om te voorkomen dat de bewoners niet in de wijk kunnen parkeren, geeft de gemeente daarom voorlopig geen bezoekersvergunningen af. af. Samen met de ontwikkelaar zoekt de gemeente nog naar een oplossing voor het mogelijke tekort aan parkeerplaatsen.

Het tekort aan openbare parkeerplaatsen is berekend op grond van de normering in de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016. Omdat veel woningen twee parkeerplaatsen hebben op eigen terrein en de wijk bij een treinstation ligt, zal pas na oplevering van alle woningen blijken hoe groot het daadwerkelijke tekort is.

Parkeren op eigen terrein en betaald parkeren bij Oostzijderveld
De eerste bewoners van het Oostzijderveld ontvangen volgens de planning eind 2022 de sleutel van hun woning. Deze bewoners kunnen op hun eigen terrein parkeren. Zij komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In de periode dat de woningen worden opgeleverd, zal in deze buurt gefaseerd betaald parkeren worden ingevoerd. Met de sportverenigingen, maakt de gemeente afspraken voor de periode tot zijverhuizen naar het Hoornseveld. Zo hebben zij geen last van de invoering van betaald parkeren op Oostzijderveld.

Projecten en achtergrond
Meer informatie over het Oostzijderveld: Oostzijderpark - MAAK Kogerveldwijk (zaanstad.nl)

Meer informatie over Zaanstad midden: Midden - MAAK.Zaanstad