ZAANDAM - De gemeente gaat aan de Houthavenkade in Zaandam vergunningparkeren voor de bestaande bewoners en betaald parkeren voor bezoekers invoeren. Dit invoeren gebeurt na oplevering van de nieuwbouw, de planning staat op eind 2024. Deze parkeerregulering moet ervoor zorgen dat de huidige bewoners in de toekomst geen last krijgen van extra parkeerdruk. De openbare ruimte in de omgeving van het centrum van Zaandam is beperkt. Dit betekent dat de gemeente voorzichtig moet omgaan en kritisch kijkt naar het gebruik en de verdeling van deze ruimte.

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2020 besloten om woningbouw aan de Houthavenkade mogelijk te maken. Het bestemmingsplan voor de woningbouw aan de Houthavenkade is in maart 2021 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat er gebouwd mag worden. De projectontwikkelaar heeft aansluitend de omgevingsvergunning voor de bouw van 710 woningen aangevraagd. Om deze omgevingsvergunning te kunnen afgeven, was het nodig om een besluit te nemen over parkeren. Het college heeft daarom besloten om gereguleerd parkeren in te voeren.

Invoering gereguleerd parkeren

De huidige bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. De nieuwe bewoners kunnen uitsluitend parkeren op hun eigen terrein of betaald parkeren op straat en in de parkeergarage. Zij komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Het gereguleerd parkeren wordt pas ingevoerd na oplevering van de nieuwbouw. Naar verwachting zal dit aan het einde van 2024 plaatsvinden. Het reguleren van het parkeren aan de Houthavenkade zorgt voor een betere doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. De gemeente zal enige tijd na de invoering van betaald parkeren, een evaluatie houden.

Meer woningen en een nieuwe entree

Het programma MAAK. Zaanstad heeft als doel om van Zaanstad een aantrekkelijkere stad te maken waarbij de kwaliteit (zowel fysiek als sociaal) wordt verbeterd. Met de ontwikkeling van de Houthavenkade beantwoordt Zaanstad aan de vraag naar woningen en krijgt de entreevan het centrum een nieuw gezicht. Meer informatie over het project nieuwbouw is te vinden op de MAAK.

Zaanstad site: https://maakcentrum.zaanstad.nl/in-voorbereiding/houthavenkade

Afbeelding: de rode omlijning geeft de grens van het betaald parkeren gebied aan