ZAANDAM - De komende weken begint in de nieuwe manier van afval inzamelen in Wormerveer. Op 2 juli gaat de nieuwe inzamelmethode van start in Wormerveer-Noord, op 16 juli in Wormerveer-Zuid. De bewoners die hiermee te maken krijgen ontvangen een brief met uitleg van HVC. Alle informatie is ook terug te vinden op afvalscheiden.zaanstad.nl. Sinds begin dit jaar loopt de invoering van de nieuwe manier van inzamelen. Bewoners van Krommenie, 't Kalf, Willis, Rooswijk, Westerkoog en het noorden van Westerwatering scheiden hun afval al aan huis. Stapsgewijs wordt de nieuwe manier in de overige delen van Zaanstad ingevoerd.


Afval scheiden met afvalpas

De nieuwe manier betekent dat inwoners herbruikbaar afval apart weggooien in drie afvalbakken die aan huis staan. De bestaande grijze afvalbak wordt in de nieuwe situatie gebruikt voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. De groene bak voor gft- en etensresten en de blauwe voor oud papier en karton. Het restafval dat overblijft, brengen inwoners naar een ondergrondse container die op verschillende plekken in de wijk staan.


Waarom wordt het anders?

Zaanstad wil zuinig omgaan met afval dat opnieuw gebruikt kan worden. Door afval te scheiden zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu. Bovendien hoeft er minder restafval verbrand te worden, waardoor de uitstoot van broeikasgassen daalt. Daar komt bij dat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van de bewoners. Hoe minder restafval er wordt verbrand, hoe minder snel de kosten voor de inwoners stijgen.


Afvallab op 10 juli in Wormerveer

Bewoners voor wie de verandering gaat spelen, hebben een afvalpas en een brief gekregen van de gemeente met uitleg. Ook zijn bewonersvoorlichters actief in Wormerveer. Ze zijn te vinden tijdens inloopspreekuren bij de sociale wijkteams in Buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3 in Wormerveer. Op woensdag 10 juli staat het afval-lab van 12.00 uur tot 16.00 uur op het Marktplein in Wormerveer. Het afval-lab is een rijdend en openklapbaar laboratorium over afval. Met dit lab geeft Zaanstad extra aandacht aan nut en noodzaak van afvalscheiding. Wat je er kunt doen? In het afval-lab kun je al zingend en onderzoekend aan de slag met proeven en met speciale apparatuur. We onderzoeken afval, we recyclen plastic afval en maken er nieuwe dingen van. En er is muziek van een percussionist en van een pianist! In het afval-lab ontdek je dat afval, geen afval is, maar een grondstof voor iets nieuws. Iedereen is welkom! Uitgebreidere informatie is te vinden op: https://www.hartopgroen.nl/het-afval-lab/


Website voor meer informatie

Alle informatie over de nieuwe manier van afval inzamelen staat op de website: afvalscheiden.zaandam Hier staat uitgelegd waarom Zaanstad voor deze manier van inzamelen heeft gekozen en worden tips gegeven over afval scheiden Ook is de planning van het hele project hier terug te vinden.