ZAANDAM - De gemeente gaat huiseigenaren met een krappe beurs in Zaandam-Oost helpen met funderingsherstel en verduurzaming van hun woning. Het gaat om eigenaren die zelf deze werkzaamheden niet kunnen financieren. Het gaat om huizen met een slecht energielabel (E, F en G) én een funderingsprobleem. De gemeente zal de betreffende eigenaren vanaf het najaar benaderen met een aanbod. Het aanbod bestaat uit een aantrekkelijke financiële regeling en begeleiding vanuit de gemeente. Wethouder Wonen Harrie van der Laan: "Deze aanpak helpt inwoners die nu klem zitten. Zij hebben de middelen niet om zelf hun woning op te knappen. Vaak zijn dit mensen die ook in energiearmoede leven. Ondertussen raken de woningen in steeds slechtere staat wat ook effect kan hebben op de naastgelegen woningen. Als we niets doen, wordt de funderingsproblematiek alleen maar erger."

Het college stelt deze aanpak voor aan de gemeenteraad. Zaanstad heeft hiervoor geld gekregen uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) van het Rijk. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover volgende maand plaats in de gemeenteraad.

Start in Rosmolenwijk

Het aanbod is bedoeld voor eigenaar-bewoners van woningen in postcodegebied 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 en 1541. Dit is een gebied dat iets groter is dan Zaandam-Oost. De gemeente start in de Rosmolenwijk omdat in deze buurt veel eigenaren wonen die in aanmerking komen. Er staan hier relatief veel oudere woningen met funderingsproblematiek die niet energiezuinig zijn. Het aanbod geldt voor eigenaren die niet zelf het geld hebben of kunnen financieren voor de woningverbetering. Naast begeleiding vanuit de gemeente, kan de eigenaar gebruik maken van een financiële regeling via Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Eigenaren zijn niet verplicht om gebruik te maken van het aanbod.

Aanpak per woningblok

Het doel is om uiterlijk in 2031 in totaal 200 woningen in de genoemde postcodegebieden naar minimaal energielabel B te brengen én te voorzien van een veilige fundering . Dat kan door sloop/nieuwbouw van circa 100 woningen en door renovatie (inclusief funderingsherstel) van nog eens 100 woningen. De gemeente probeert zo veel mogelijk hele blokken woningen tegelijkertijd aan te pakken, aangezien dat kostenvoordelen oplevert en voor veilige en comfortabele woningen zorgt.

Verbeteren leefbaarheid Zaandam-Oost

Deze aanpak is onderdeel van een programma Volkshuisvestingsfonds Zaandam-Oost dat gericht is op het renoveren en verduurzamen van woningen in de betreffende wijken, het vernieuwen van de openbare ruimte en het versterken van de veiligheid en leefbaarheid. Door te investeren in Zaandam-Oost wil het college de leefbaarheid verbeteren en ervoor zorgen dat bewoners zich prettiger voelen in hun buurt.

Ondersteuning voor bewoners

Eigenaar-bewoners van woningen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling Volkshuisvestingsfonds sloop/nieuwbouw en renovatie 2023 – 2031 krijgen gedurende het hele traject ondersteuning van gemeente en BKZ. Zo maakt een technisch adviseur een scan van de woning. Daarmee maakt deze adviseur een overzicht van de te nemen maatregelen bij renovatie van de woning en geeft een (indicatief) energielabel af indien deze er niet is. Een financieel adviseur begeleidt de eigenaar bij het aanvragen van subsidies en regelingen. De adviseur berekent of iemand in aanmerking komt voor geld uit het Volkshuisvestingsfond én of een financiële oplossing via BKZ mogelijk is.
Woningcorporaties kunnen besluiten om gezamenlijk op te trekken met de eigenaren. Dit kan bij woningblokken waar huurwoningen aan particuliere woningen vastzitten. De eigenaar-bewoners van de particuliere woningen dienen dan wel binnen het project VHF toegelaten te zijn.

Bewoners informeren

De gemeente start in de Rosmolenwijk en stuurt een uitnodigingsbrief met brochure in het najaar 2023 naar eigenaar-bewoners die mogelijk in aanmerking komen voor dit aanbod. Daarnaast organiseert de gemeente in die periode informatiebijeenkomsten.