ZAANSTAD - In het gebied langs het Noordzeekanaal wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vorig jaar is in deze omgeving een groot leefbaarheidsonderzoek gehouden. Wat is de invloed van de bedrijven en havens op de leefbaarheid van de omgeving?

Het onderzoek onder bewoners en recreanten laat zien dat de overlast van havens en industrie slechts beperkt invloed heeft op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten ervaren, is lawaai van vliegtuigen.

Prettig wonen
Van de bewoners is 78% tevreden over de woonomgeving, net iets minder dan gemiddeld in Nederland ( 82%). De kwaliteit van de woning, veiligheid op straat en sociale samenhang in de buurt bepalen meer de kwaliteit van de woonomgeving dan overlast van bedrijvigheid. De recreatiegebieden vervullen ook voor de bewoners een belangrijke functie. Over het algemeen zijn mensen tevreden en worden de recreatiegebieden gewaardeerd. Als hinder wordt ervaren, gaat het opnieuw vooral over geluid van vliegtuigen.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Waar overlast wordt ervaren, wordt bekeken of maatregelen mogelijk zijn. Na de zomer wordt een gerichte aanpak bepaald.Het onderzoek en een samenvatting kunt u vinden op www.noordzeekanaalgebied.nl.