ZAANDAM - De jaarstukken 2021 zijn door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het jaar 2021. Daarmee wordt het begrotingsjaar formeel afgesloten. Het financiële resultaat over 2021 bedraagt € 10,8 miljoen voordelig.

Wethouder financiën Hans Krieger: "Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. De coronacrisis en de bijbehorende beperkende maatregelen hebben een grote impact gehad op onze gemeente en op onze inwoners. Door verschillende meevallers is het rekeningresultaat uiteindelijk ruim 10 miljoen euro positief. Dat is een meevaller én een tegenvaller tegelijkertijd: we hadden graag nog meer willen bereiken voor de gemeente in 2021. Aan de andere kant: nu komen deze middelen ten goede aan het jaarrekeningresultaat en zo aan de volgende bestuursperiode. De partijen die nu aan het onderhandelen zijn hebben hierdoor, incidentele, middelen om te besteden".

Het resultaat van €10,8 miljoen is te verklaren door meerdere meevallers. Incidentele meevallers zien we bijvoorbeeld bij de ontmanteling van de deelneming in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (RON) (€ 2,8 mln.), de bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren (€ 1,9 mln.) en een hogere opbrengst vanuit de algemene uitkering (€ 1,1 mln.). Van onderbesteding door de beperkende coronamaatregelen is bijvoorbeeld sprake bij de Wmo (€ 1,3 mln.), Jeugdwet (€ 0,7 mln,) en leerlingenvervoer (€ 0,3 mln.).

Bij de jaarstukken zit ook de Jaarrekening in één oogopslag. In de "jaarrekening in één oogopslag" wordt een aantal sprekende resultaten uit 2021 compact in beeld gebracht, die verder in de Jaarstukken 2021 worden toegelicht en aangevuld met andere punten die in 2021 zijn gerealiseerd. Deze is mede opgesteld naar aanleiding van de motie transparante begroting die door de gemeenteraad is aangenomen.