ZAANDAM - Het college van B&W heeft het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 naar de gemeenteraad gestuurd. Elk jaar stelt de gemeente een Uitvoeringsprogramma vast voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Hierin staat, wat de gemeente hieraan deed in 2021.

In het jaarverslag staat dat de gemeente meer dan 1.000 boetes uitdeelde voor het verkeerd aanbieden van afval. Ook schreef de gemeente ruim 4.800 boetes uit voor fout parkeren. Ook gaat het verslag dieper in op de speerpunten:

 • Aanpak jeugdoverlast;
 • Ondermijnende criminaliteit;
 • Toezicht op Coronaregels;
 • Aanpak van illegale woonactiviteiten.

Jaar in teken van corona


Toezicht en handhaving stonden in 2021 vooral in het teken van Corona. Denk aan:

 • het vergunnen van test- en vaccinatielocaties;
 • handhaven op quarantaineplicht;
 • afspraken over demonstraties;
 • monitoren/voorkomen van de vorming van groepen of grote samenkomsten.

Ook zette de gemeente in op de aanpak van overlast door woonfraude en overbewoning, jeugd en ondermijning. De overlast door (hang)jeugd nam in 2021 toe. De jeugdboa's zetten met partners, zoals politie en jongerenwerk die met risicojongeren te maken hebben, hier flink op in. Verder deden zij controles op hotspotlocaties.
De gemeente zocht in 2021 steeds een balans tussen regulier werk en de corona-aanpak. In het jaarverslag zijn de doelen die de gemeente behaalde te lezen.

Enkele voorbeelden:

 • Gebiedsgerichte inzet in Peldersveld, Poelenburg en Zaandam Zuid;
 • Het krijgen van een voldoende van de provincie Noord Holland;
 • Het uitvoeren van proefprojecten volgens de Wet kwaliteitsborging bouwwerken.

Minder aandacht kregen in 2021

 • 'Vernieuwde aanpak op monumenten'
 • Aandacht voor de roodlichtcampagne (veiligheid van Zaanse bruggen)