ZAANDAM - Gezondheid is 1 van de 6 Zaanse opgaven. De gemeente wil gezond gedrag stimuleren en een gezonde fysieke en sociale leefomgeving bevorderen. Daar sluit de landelijke JOGG-aanpak Gezonde jeugd Gezonde toekomst naadloos bij aan. Zaanstad is al 10 jaar JOGG-gemeente en heeft de samenwerking dit jaar voor onbepaalde tijd verlengd.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de JOGG-aanpak effectief én kostenbesparend is. Wethouder Stephanie Onclin: ‘Als gemeente willen we samen met onze partners de Zaanse jeugd helpen bij een zo goed mogelijke start in het leven. We werken al tien jaar met de JOGG-aanpak, omdat we geloven dat een goede gezondheid invloed heeft op alle aspecten van het leven van een mens. Fijn dat onderzoek nu bevestigt dat de aanpak effectief is en kosten bespaart.’

Het voorkomen en aanpakken van overgewicht op jonge leeftijd heeft het meeste effect voor een heel mensenleven. De kans op obesitas op latere leeftijd is aanzienlijk kleiner. Misschien nog wel mooier; het werken met de JOGG-aanpak kan per jaar zorgen voor gemiddeld 19 meer gezonde levensjaren per 100.000 mensen. Daarnaast vergroot de aanpak de arbeidsmarktdeelname en productiviteit, bijvoorbeeld door minder vroegtijdig schoolverlaten en minder ziekteverzuim. Indirect draagt de JOGG-aanpak dus ook bij aan een andere Zaanse opgave: kansengelijkheid.

Bij de Zaanse JOGG-netwerken Gezond en Kansrijk opgroeien zijn inmiddels meer dan 300 professionals en bewoners aangesloten. Samen werken zij aan een gezondere samenleving voor ieder kind, zodat onze Zaanse jeugd opgroeit tot een gezonde generatie. Wil je meer weten over de netwerken Gezond en Kansrijk opgroeien in Zaanstad? Bekijk dit filmpje.