ZAANSTAD - De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) heeft John Bijl gevraagd en bereid gevonden om als informateur de eerste stappen te zetten om te komen tot een coalitie in Zaanstad. Hij gaat vanaf volgende week met alle dertien partijen uit de gemeenteraad in gesprek en brengt daarna verslag uit aan alle partijen tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal.


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad werd de POV de grootste partij. Tijdens het duidingsdebat op dinsdag 22 maart kreeg de partij het vertrouwen van de andere politieke partijen om het voortouw te nemen bij de formatie.

Harrie van der Laan, fractievoorzitter POV: 'Voor de POV is het heel belangrijk dat er een coalitie komt met een ruime en gebalanceerde vertegenwoordiging uit de raad. Dat kwam ook duidelijk naar voren in het duidingsdebat. Wat ons betreft maken zowel partijen links als rechts van het midden deel uit van die coalitie. Op deze manier kan er constructief worden samengewerkt met de gehele gemeenteraad. De informateur krijgt dan ook de opdracht om met dit uitgangspunt te onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden een college kan worden gevormd'.

Vanaf komende week vinden gesprekken plaats met alle 13 raadsfracties. Van der Laan: 'De informateur onderzoekt in deze gesprekken welke fracties bereid zijn het verdere proces van collegevorming op te pakken. Ook is aandacht voor welke thema's daarvoor in de coalitie-onderhandelingen moeten worden besproken. De informateur brengt ook verslag uit welke thema's de komende periode raadsbreed op de agenda kunnen komen. Op basis van de gesprekken brengt hij een advies uit over het betrekken van de samenleving en de maatschappelijke partners bij deze thema's. Het uitgangspunt is om een coalitie met minder partijen te realiseren dan op dit moment.'

John Bijl is gespreksleider, publicist en directeur van het Periklesinstituut. Hij begeleidt gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces. Hij is deskundige in het organiseren van het samenspel tussen gemeenteraad en college. Met zijn inzet helpt hij gemeenteraden om hun positie te versterken.