ZAANDAM - De werkgeverscommissie van de Zaanse gemeenteraad draagt Jorrit Jongbloed (33) voor als opvolger van vertrekkend raadsgriffier Ben Nijman. Jongbloed is nu raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in Zaanstad. De voordracht komt aan de orde in de raadsvergadering van 21 maart. Als de raad akkoord gaat, gaat Jongbloed per 1 augustus aan de slag als nieuwe raadsgriffier.


Toelichting werkgeverscommissie op voordracht:
'De werkgeverscommissie, bestaande uit raadsleden Annemarie van Nieuwamerongen, Bas Westerhof, Jan de Laat en Ruud Pauw, en de burgemeester als hun adviseur, is verheugd een waardig opvolger van Ben Nijman te hebben gevonden in de persoon van Jorrit Jongbloed. De keuze werd ondersteund door de adviescommissie, waarin naast raadslid René Tuijn ook de gemeentesecretaris en twee personeelsleden van de raadsgriffie waren vertegenwoordigd. Ook bij hen is het vertrouwen aanwezig dat Jorrit Jongbloed de functie van raadsgriffier uitstekend kan uitoefenen. Een assessment bevestigt de juiste keuze van zowel de werkgeverscommissie als de adviescommissie. Jorrit is geen onbekende van ons. Hij is inmiddels al ruim vijf jaar werkzaam op de griffie. Wij hebben in die jaren Jorrit leren kennen als uiterst punctueel, gedreven en vooral ook een persoon die prettig is in de samenwerking. Met de keuze voor Jorrit verwachten wij voor de toekomst continuïteit in het beleid van de griffie te kunnen garanderen.

Reactie Jorrit Jongbloed op voordracht:
'Ik dank de werkgeverscommissie voor de warme woorden van vertrouwen. Ik ben trots onderdeel te mogen zijn van de Zaanse ambtelijke organisatie en dankbaar voor alle ontwikkelingsmogelijkheden die ik krijg. Het is heel bijzonder om Ben op te mogen volgen van wie ik zoveel heb mogen leren en daar profiteer ik graag de komende maanden nog van. Ik kijk er naar uit in een nieuwe rol met alle collega's de prettige samenwerking voort te zetten met als doel: de best mogelijke voorbereiding van besluiten voor de stad.

Ben Nijman gaat per 1 augustus met (deeltijd)pensioen:
'Het griffierschap in Zaanstad is een mooie, maar ook pittige baan. Ik ben nu 63 en wil stoppen op een moment dat ik nog volop energie heb voor nieuwe dingen, betaald of vrijwillig. Ik vind het leuk dat Jorrit wordt voorgedragen als mijn opvolger. De ondersteuning van de Zaanse raad is bij hem in goede handen.' Nijman gaat o.a. als ambtelijk secretaris de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten ondersteunen en wordt lid van de raad van toezicht van welzijnsorganisatie Haarlem Effect.


Reactie werkgeverscommissie op vertrek Ben Nijman:
Ben Nijman heeft ruim vijf jaar als griffier in Zaanstad gewerkt. Al eerder maakte hij bekend de griffie te willen verlaten. Dat was uiteraard voor de raad geen leuk nieuws, maar wij hebben begrip voor zijn keuze. Ben heeft de griffie doorontwikkeld tot een goedlopende organisatie, waarbij hij met veel vertrouwen veel overliet aan zijn medewerkers. Dat heeft het werkproces van de griffie versterkt. Wij hebben in Ben een persoon gehad die voor veel zaken aandacht had. Goed samenwerkend met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Aandacht voor de individuele behoeftes van raadsleden. In dit samenspel van krachten heeft hij zich de afgelopen jaren uitstekend staande weten te houden. Wij wensen hem dan ook heel veel goeds toe en willen hem bedanken voor al het werk dat hij heeft verzet.'