ZAANSTAD - Naar het ambt van burgemeester van Zaanstad hebben 33 personen gesolliciteerd (8 vrouwen, 25 mannen). Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad. 

Van deze kandidaten hebben of hadden 11 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 20 personen hebben een functie daarbuiten en 2 personen hebben geen functie of deze is onbekend. Onderverdeeld naar politieke richting: PvdA: 7, VVD: 3, D66: 2, SP: 1, CDA: 1, 50 plus: 1, onbekend/geen: 18. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in september 2017 worden benoemd.