ZAANSTAD - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Zaanstad hebben 33 personen gesolliciteerd, 8 vrouwen en 25 mannen. Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Zaanstad.

Van deze kandidaten hebben of hadden 11 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 20 personen hebben een functie daarbuiten en 2 personen hebben geen functie of deze is onbekend.

Onderverdeeld naar politieke richting:
PvdA: 7
VVD: 3
D66: 2
SP: 1
CDA: 1
50 plus: 1
Onbekend/geen: 18

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in september 2017 worden benoemd.