ZAANSTAD - Op een aantal plekken in Zaanstad geven kerkklokken luidend de tijd aan. Ook ’s nachts. Bewoners van de wijk ’t Kalf hebben gevraagd om ze ’s nachts uit te zetten. Andere bewoners willen juist dat de klokken ’s nachts aanblijven. Zij zien het als een traditie. De gemeente heeft geprobeerd hierin een oplossing te vinden die het meeste recht doet aan de verschillende meningen.

Voor het luiden van kerkklokken geldt geen geluidslimiet. Bedrijven mogen ’s nachts niet meer geluid maken dan 60 decibel (A). De gemeente trekt de regels voor het luiden van kerkklokken gelijk met die voor bedrijven. Zaanse kerkklokken gaan in de toekomst 's nachts zachter luiden.

Voorstel naar de raad

De gemeente bereidt nu een voorstel voor om de Verordening Fysieke Leefomgeving daarop aan te passen. De nieuwe geluidsregel gaat dan gelden van ’s avonds 23.00 uur tot ‘s ochtends 7.00 uur. De verwachting is dat de gemeenteraad dit voorstel voor de zomer behandelt. Tot de verordening is aangepast blijven de klokken luiden, zoals ze nu doen.