ZAANDAM - Zaandam is samen met Alkmaar en Castricum in de race om een vestiging van de Europese School te huisvesten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil de school die nu in Bergen zit, verhuizen naar één van drie genoemde steden. Het ministerie heeft de drie gemeenten uitgenodigd om voor het einde van dit jaar een voorstel te maken voor een huisvestingslocatie met bijbehorende financiële bieding.

De nieuwe vestiging dient geschikt te zijn voor rond de 800 leerlingen. Een Europese School geeft les aan leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. De uitkomsten van een eerste onderzoek naar geschikte locaties in Zaandam en naar de toegevoegde waarde voor Zaanstad zijn positief. Het college heeft besloten om verder te gaan met het voorbereiden van de bieding die zij uiterlijk eind dit jaar bij OCW indient.

Zaanstad aantrekkelijker voor bedrijfsleven
Wethouder Economische Zaken Hans Krieger: 'Een Europese School zorgt voor werkgelegenheid en maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om zich in Zaanstad te vestigen. Grote Zaanse werkgevers als Ahold, Bunge, Forbo en Cargill geven aan behoefte te hebben aan internationaal georiënteerd onderwijs om internationale kenniswerkers te kunnen aantrekken.'

Directe en indirecte werkgelegenheid
De nieuwe vestiging levert banen op voor leerkrachten en ondersteunend personeel. Daarnaast levert de school extra banen op bij toeleveranciers, denk aan de inkoop van lesmateriaal, de kantine, schoonmaak en beveiliging. De MRA (Metropool Regio Amsterdam) steunt de 'kandidatuur' van Zaanstad. De komst van een Europese School is goed voor het imago van Zaanstad en de regio. De MRA geeft financiële ondersteuning en brengt kennis in bij het maken van de bieding.

Dit najaar keuze voor locatie
Uit een eerste onderzoek komt een aantal potentiele locaties in Zaandam naar voren. Het college brengt deze locaties en de bijbehorende financiële biedingen de komende maanden verder in kaart. Daarna maakt zij in overleg met de gemeenteraad een uiteindelijke locatiekeuze en brengt een zogenaamde bieding uit aan OCW. Vanaf het moment van de locatiekeuze neemt het ministerie de kosten voor de bouw en exploitatie van de school voor haar rekening.