WORMERVEER - Op zondag 15 oktober reikte locoburgemeester Stephanie Onclin een lintje uit aan mevrouw Pieternel van Vlierden-Ofman. Mevrouw is al 65 jaar actief in de Zaanse muziekwereld en begeleidde in die tijd verschillende koren. Zij ontving de Koninklijke Onderscheiding met name voor haar jarenlange verdiensten bij het capellakoor Cantabile in Krommenie, waar zij al 30 jaar dirigent is.


Mevrouw Margaretha (Margreeth) Pieternel van Vlierden-Ofman begon haar muzikale carrière in 1960. Als 11-jarige begeleidde zij toen al het jeugd operettekoor 'De Waterhoentjes’ op de piano. Vervolgens werd zij in 1967 begeleider van het kerkkoor 'Zingend Bouwen'. Dat deed zij tot ongeveer 1978.

Margreeth bracht haar muzikale talenten ook naar basisschool De Jagersplas, waar zij tot haar pensionering leerkracht was. Ze richtte o.a. een schoolkoor op, genaamd 'de Jagertjes'. Met dit kinderkoor trad zij ook buiten school op, zoals in bejaardenhuizen. Ook gaf zij blokfluitles aan kinderen en schreef zij jaarlijks een musical voor groep 8 en maakte ze samen met ouders decors en kleding. Deze muzikale activiteiten vielen buiten haar takenpakket en deed ze dus onbezoldigd. Haar beloning was het plezier dat de deelnemers, zangers, kinderen en ouders er aan beleefden.

In 1994 kwam het a capellakoor Cantabile bijeen. Cantabile is een kamerkoor, gespecialiseerd in a capella muziek van de middeleeuwen tot heden. Bij dit koor nam Margreeth letterlijk het stokje over van haar moeder die twintig jaar het koor had gedirigeerd. Maar zij werd alleen geselecteerd uit meerdere kandidaten vanwege haar kwaliteiten, niet omdat zij de dochter van de voormalige dirigent was.

Margreeth blijft het koor en haarzelf steeds weer uitdagen door moeilijke stukken op te pakken en door met het koor deel te nemen aan concoursen. Daarnaast waren er diverse concertreizen en korendagen waar ze met plezier meewerkt. Ze denkt graag mee met het bestuur en zoekt contact met koorleden die, op wat voor manier dan ook, extra aandacht nodig hebben. Met haar enthousiasme, begeestering en professionaliteit weet zij de koorleden te inspireren en te verbinden.

Naast de muziek is Margreeth ook altijd begaan mensen die het financieel gezien wat moeilijker hadden. Bijvoorbeeld onder leerlingen, bij het koor maar ook gewoon in de buurt. Zo maakt ze elk jaar tientallen “kerstbakjes” die ze uitdeelt tijdens Kerst. Tot 2021 was zij bovendien mantelzorger voor haar moeder, die de laatste 10 jaar van haar leven in een rolstoel zat. Haar echtgenote heeft al jaren Parkinson en is zodoende ook afhankelijk van haar hulp.

Over de Koninklijke onderscheiding

Mevrouw Pieternel van Vlierden-Ofman werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis.

Over de uitreiking

Op zondag 15 oktober 2023 vierde a capellakoor Cantabile haar 50-jarig bestaan met een jubileumconcert in de kerk waar het ooit allemaal begon. Dat het koor al zo lang bestaat, is vooral te danken aan de enthousiaste en inspirerende dirigent Margreeth van Vlierden-Ofman. Zij staat al 30 jaar voor het koor.