ZAANDAM - Zestien inwoners van Zaanstad krijgen vrijdag 26 april tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Vijftien Zaankanters worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving. De zestiende gedecoreerde ontvangt een zeer bijzondere onderscheiding: een Ridder in De Orde van Oranje-Nassau. De lintjes worden in de Albert Heijnzaal van het Zaantheater uitgereikt door burgemeester Jan Hamming.

De volgende personen krijgen een Koninklijke Onderscheiding:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor een benoeming tot Lid in deze orde. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen.

André van der Ende uit Krommenie is maar liefst 25 jaar penningmeester geweest van korfbalvereniging Hoger Op (het huidige KV Furore) en heeft als vrijwilliger nog veel meer betekend voor de korfbalsport. Hij is (bonds)scheidsrechter, trainer en organisator van wedstrijden geweest. Daarnaast is hij sinds 1994 vrijwilliger bij de Landelijke Luisterlijn Sensoor, waar mensen naartoe kunnen bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Ook zet hij zich sinds 1998 in voor de ANBO Krommenie/seniorenvereniging Krommenie (SVK) in verschillende functies. Tot slot was hij van 2006-2011 actief voor het Nederlandse Rode Kruis.

Marijke van Essen-Pouwer uit Zaandijk heeft zich langdurig, van 2007-2018, als mantelzorger en uiteindelijk als executeur testamentair ingezet voor de zus van internist en ziekenhuis-collega Margot Zeeman. Na het overlijden van Ly Zeeman is Marijke ruim een jaar bezig geweest om de nalatenschap af te wikkelen, inclusief schenkingen aan onder andere Natuur Beheer. Over dit bijzondere verhaal is een aflevering gemaakt voor het SBS6-programma De Nalatenschap. Marijke heeft ruim 25 jaar gecollecteerd voor het Reumafonds en is vijf jaar vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis geweest. Ook is zij sinds de oprichting van de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen (CHZZ) in 1991 actief voor deze organisatie. Verder is zij kerkwacht bij de Bonifatiuskerk en betrokken bij het opstarten van het eerste Zaans hospice, De Schelp.

Kees Tempelaar uit Koog aan de Zaan is in zijn leven ruim 150 keer bij de bloedbank geweest om bloed te doneren, later ook als plasmadonor. Sinds 1991 is hij lid en vrijwilliger in verschillende functies bij KFC, de Kooger Football Club. Hij is voorzitter geweest, lid van de jubileumcommissie en van de bouwcommissie. Hij is Lid van Verdienste en erelid bij KFC. Ook is hij actief geweest betrokken bij alle facetten van de bouw van een paviljoen in het Koogerpark. Verder is hij actief vrijwilliger bij Stichting de Kalverpolder.

Carla Vet-Wobben uit Assendelft is sinds 1962 lid van atletiekvereniging Lycurgus en is daar al Lid van Verdienste en Erelid. Bij Lycurgus vervulde zij al tal van taken: ledenadministratie, contributie-inning, secretariaat, clubblad typiste, jeugdtrainster, trainster Nordic Walking, jurylid, kantinemedewerkster, assistentie bij wedstrijden en lid van de schoonmaakploeg. Zij is dagelijks met de vereniging bezig.

Gerard de Graaff uit Krommenie is al jaren actief als vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente in Krommenie. Hij was daar ouderling, collectant en beheerder van het archief in de toenmalige Gereformeerde Kerk. Momenteel is hij lid van de klussenploeg en verspreidt post- en vergaderstukken van de Protestantse Gemeente. Sinds enkele jaren draait hij mee in het project ''Voorwerpen en hun verhaal'' ter gelegenheid van de 4 en 5-mei herdenking. Hierbij vertellen inwoners uit Krommenie en Assendelft aan kinderen van groep 7 van basisscholen over persoonlijke oorlogsverhalen. Tot slot is hij vrijwilliger bij de Voedselbank Zaanstreek.

Truus Holkamp-Goudriaan uit Koog aan de Zaan collecteert al ruim 25 jaar voor de Brandwonden Stichting en is ook jarenlang actief geweest voor de Zonnebloem Zaanstreek/Waterland. Ook is zij jarenlang vrijwilliger voor de Stichting Agora geweest, onder andere meerdere keren per week als overblijfmoeder. Verder is zij op verschillende gebieden vrijwilligster (geweest), onder andere bij de verpleeghuizen Oostergouw in Zaandam en Guisveld in Zaandijk, het Zaans Medisch Centrum en bij de Prinsenstichting in Koog aan de Zaan

Bijzonder is ook dat er dit jaar een echtpaar onderscheiden wordt. Het betreft het echtpaar Katje en Pieter Borgers-Klösters uit Zaandam. Zij zijn zowel individueel als gezamenlijk actief als vrijwilliger. Gezamenlijk zijn zij acht jaar lang gastouder geweest voor Europa Kinderhulp, waarbij jaarlijkse een Duits kind werd opgevangen. Ook zijn zij al jaren actief bij tennisvereniging Zaandam-Zuid. Mevrouw is met ondersteuning van meneer als meer dan twintig jaar de belangrijkste coördinator van de vrijwilligers voor het parkbeheer, samen verzorgen zij het onderhoud van het park. Ook coördineert mevrouw onder andere de damesinloop op dinsdagochtend, terwijl meneer vaste kracht is bij het oplossen en vernieuwen binnen de vereniging. Zo zijn onder aanvoering van meneer in 2017 zonnepanelen op het dak van de TZZ geplaatst.

Jan Koster uit Zaandam is zeer actief vrijwilliger bij Zorgcirkel Saenden, een verzorgingshuis in het oude hart van Zaandam. Ook is hij druk bezig in zijn eigen buurt. Zo is hij initiatiefnemer om de bewonerscommissie Zwaneneiland op te richten waarbij hij optrad namens de huurders. Hij heeft een rol gespeeld in de groenvoorziening van knotwilgen langs het Amberhout en de Kennisboulevard en heeft een actie op touw gezet tegen een ongelukkig gekozen locatie voor een ondergrondse vuilcontainer.

Gerda Van der Vaart- Visser uit Krommenie is al jaren vrijwilligster bij de Wereldwinkel in Krommenie. In de loop der jaren is de winkel verhuisd en doorgegroeid, hierin heeft mevrouw telkens een rol gehad en is momenteel voorzitter. Daarnaast is zij actief voor de Nicolaaskerk in haar woonplaats en sinds 2008 als diaken in de Protestantse gemeente van Krommenie.

Klaas Kuijt uit Zaandijk deed en doet vrijwilligerswerk voor meerdere organisaties. Voor de brandweer is hij bijna 40 jaar actief geweest als Hoofdbrandwacht en Chauffeur Pompbedienaar. Tegenwoordig is hij sluiswacht bij de Zaandijkersluis, zowel doordeweeks als in het weekeinde. Tot slot is hij vijf jaar vrijwilliger geweest bij de Voedselbank Zaanstad.

Ria van Nooij uit Zaandijk is al 50 jaar een centrale spil van korfbalvereniging KZ/Hiltex. Zij zorgt ervoor dat de kantine draait, heeft bij de vouw- en nietploeg gezeten om het clubblad te maken en in de kascontrolecommissie. Daarnaast is zij voorzitter en penningmeester van supportersvereniging Blauw Zwart. Zij houdt alle standen bij en huldigt persoonlijk de jeugdkampioenen. Naast de korfbal was zij actief als collectant voor de Nierstichting en zij ruimt in groepsverband zwerfafval op onder de naam ''Prik-je-gek''.

Rob Rensen uit Wormerveer is al ruim vijftig jaar vrijwilliger bij Slagwerkgroep De Saen, hij heeft hier als timmerman veel klussen gedaan, maar ook loodgieten, schilderen, dakbedekken, bestraten, metselen et cetera. Ook is hij suppoost in het Molenmuseum in Koog aan de Zaan en hij is een van de steunpilaren van Vereniging de Zaanse Molen. Ook is hij vrijwilliger voor het voetveer om toeristen van Zaandijk naar de Zaanse Schans te brengen.

Sytha Otten-Van der Lelij is al jaren vrijwilliger in verzorgingshuis het Hervormd Centrum Pennemes in Zaandam en heeft hierbij op vele manieren ondersteuning verleend aan de bewoners. Zij heeft, samen met anderen, veel georganiseerd zoals zangmiddagen, bingo, Sinterklaas- en kerstvieringen, zij was actief als gastvrouw voor het bezoeken van eenzame ouderen en bij kerkdiensten.

Gerrit Kramer uit Krommenie is gepensioneerd maar nog altijd actief als beleidsmedewerker bij de Stichting Agora, en dit al 45 jaar. Hij is al jaren betrokken en actief lid van de Nederlands Hervormde Leliekerk in Krommenie en als ouderling in meerdere kerken in Zaanstad. Verder geeft hij momenteel re-integratie-trainingen aan gedetineerden, genaamd ''Mijn kind en ik''.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
In de gemeente Zaanstad wordt één persoon Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een niveau hoger dan Lid in de Orde van Oranje-Nassau en alleen uitgereikt bij heel uitzonderlijke verdiensten.

Marion Perk uit Zaandam maakt zich al meer dan dertig jaar als vrijwilliger verdienstelijk voor de samenleving. De noodlottige vliegtuigramp in Suriname in 1989 is bepalend geweest voor haar inzet. Zij was in 1989 medeoprichter, vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting SLM (Surinaamse Luchtvaart maatschappij). Zo was zij betrokken bij de oprichting van een herdenkingsmonument voor alle Lobiwan, de mensen die bij de ramp omkwamen. Ook nam zij zitting in het bestuur van de Stichting Kleurrijk, opgericht in 1996. De missie is het jaarlijks herdenken van de slachtoffers en overlevenden. Daarnaast is zij actief als bestuurslid voor de Vereniging Marantha mannen- en Marantha vrouwenkoor en bestuurslid van de Stichting Konmakandra (Kom Samen) Nickerie Suriname. Hiervan is het doel om goederen in te zamelen die ten goede van scholen en kinderen in het binnenland van Suriname komen.

De pers is van harte welkom bij de uitreiking, vanaf 9.30 uur in de Albert Heijnzaal van het Zaantheater, Nicolaasstraat 3, Zaandam. U kunt zich melden bij de balie van het Zaantheater.

Persvragen kunnen gesteld worden aan martijn.jonker@zaanstad.nl