ZAANDAM - Op 2 februari ontvingen de heren Piet Middelhoven en Roel Woudt beiden een Koninklijke onderscheiding tijdens een voor hen georganiseerd afscheidssymposium van het Zaans Museum. Burgemeester Hamming mocht de versierselen opspelden bij de heer Middelhoven, en aan burgemeester Michel de eer om dit bij de heer Woudt te doen.Beide heren zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Over de heer Piet Middelhoven:
De heer Middelhoven is al meer dan 40 jaar actief voor het beheer en behoud van cultuur en Zaans erfgoed.

Stichting Zaans museum:
In 1981 trad de heer Middelhoven toe tot het bestuur van de vereniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz Junior. Dit bestuur had één doel voor ogen: Het oprichten van een Zaans Museum.De uitgebreide oudheidkundige verzameling was namelijk te groot voor de Zaanlandse Oudheidskamer en veel stukken stonden daarom in een depot.In 1995 werd daarom stichting Steun Musea Zaanstreek, de huidige Stichting Zaans Museum, opgericht.Vanaf het begin is de heer Middelhoven bestuurslid en toezichthouder van deze stichting.In 1998 werd het doel bereikt en opende het Zaans Museum officieel haar deuren.De Zaanlandse Oudheidkamer op de Lagedijk in Zaandijk werd daarna omgedoopt tot een woonhuismuseum, het Honig Breethuis.De heer Middelhoven heeft voor de realisatie van het Honig Breethuis wederom grote inspanningen geleverd en daarmee het pand als publiek toegankelijk erfgoed weten te behouden.In het jaar 2000 werd Middelhoven voorzitter van stichting Zaans Museum en in die rol was hij nauw betrokken bij de bouw van het Verkadepaviljoen en de herinrichting van het museum.

Zaanse Schans:
Voor de stichting de Zaanse Schans heeft de heer Middelhoven als bestuurslid een belangrijke bijdrage geleverd aan groei en professionalisering van dit erfgoedparkBij diverse projecten was hij intensief betrokken zoals bijvoorbeeld bij de bouw en exploitatie van het Wevershuis en de reconstructiebouw van de doopsgezinde kerk de Vermaning uit Krommeniedijk op de Zaanse Schans.

Doopsgezinde gemeente:
De heer Middelhoven is al heel lang lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente Zaanstreek. Als kerkenraadslid heeft hij zich ingespannen om de Doopsgezinde gemeente te herstructureren en heeft daarvoor een financieel gezonde basis geschapen.Door de herstructurering heeft hij gezorgd voor het behoud van historische gebouwen zoals de Vermaning op de Westzijde en het Weeshuis op de Stationsstraat.Mede door zijn inzet is het bezit van de Doopsgezinde gemeente in 2019 overgedragen aan de Stichting Hollande Vermaning, waarvan hij ook bestuurslid is.

Over de heer Roel Woudt:
Stichting Zaans museum:
Van 2007 tot 2023 is de heer Woudt zeer betrokken geweest bij de stichting Zaans Museum. Tot het moment dat het bestuur een Raad van Toezicht werd in 2019, vervulde de heer Woudt de functie van penningmeester. Na de nieuwe bestuursvorm werd hij algemeen lid van de Raad van Toezicht. Hij heeft zich zeer sterk ingespannen om voor verschillende projecten de benodigde subsidie van diverse fondsen te verwerven. Mede door zijn toedoen werd het mogelijk om een Zaans schilderij van de kunstschilder Claude Monet aan de collectie toe te voegen.

Stichting Beschuitstoren:
De heer Woudt was begin 2000 één van de initiatiefnemers voor de bouw van de replica van de Beschuitstoren in Wormer. De Stichting Beschuitstoren had als doel de Beschuitstoren te herbouwen en een stukje cultuurhistorie terug te geven aan de gemeenschap. De toren kenmerkt een belangrijk stuk historie van Wormer/Jisp ten tijde van de walvisvaart en de beschuitbakkerij-industrie. Als voorzitter van de stichting regelde hij alles; van subsidie- tot bouwaanvragen. In 2018 was de bouw van de Beschuitstoren gereed.

Uitgeverij Noord-Holland:
De Zaanstreek heeft een rijke geschiedenis met historisch geïnteresseerde bewoners. Veel van hen doen onderzoek en publiceren regelmatig. De uitgeverij Noord-Holland maakt dit zonder winstoogmerk mogelijk. De Uitgeverij Noord-Holland is in 1983 door onder andere zijn broer Cees Woudt opgericht. Na diens overlijden, trad in 2001 Roel Woudt in zijn voetsporen.Sinds de oprichting zijn er ongeveer 200 boeken uitgebracht.

Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed:
Vanaf 2003 is de heer Woudt bestuurslid van deze uitgeverij. Deze uitgeverij geeft o.a. het tijdschrift 'Zaans Erfgoed' uit.

De jarenlange onvermoeibare inzet van de heer Woudt voor het Zaans Museum en het Zaanse erfgoed in het algemeen is van grote waarde voor de bredere cultuur- en erfgoedsector in de Zaanstreek.

De heren Piet Middelhoven en Roel Woudt zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis.