ZAANDAM - Kunst en cultuur van, voor en door alle Zaankanters. Dat is een van de uitgangspunten van de cultuurvisie 2019-2030 ‘Zaanstad bruist’. Het college heeft nu de uitvoeringsagenda Kunst & cultuur groeit mee voor de komende vier jaar vastgesteld. Wethouder cultuur Wessel Breunesse: ‘Zaanstad groeit. We willen dat die groei hand in hand gaat met kwaliteit, zodat Zaanstad aantrekkelijk is en blijft om in te wonen, werken en recreëren. Kunst en cultuur horen daarbij. Daar is een stevige toekomstgerichte basis belangrijk voor, daar investeren we de komende anderhalf in. Zo willen we meer kunst en cultuur voor èn door alle Zaankanters ondersteunen. Ook onderdeel van de plannen is meer kunst in de openbare ruimte. Zo kan iedereen in Zaanstad genieten van mooie dingen.'

Herijking subsidieregeling


Sinds 2015 heeft Zaanstad de subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten. Het college is nu akkoord met de herijking van deze regeling. Wethouder Breunesse: ‘We willen dat aanvragers via een eenvoudig en gebruiksvriendelijk proces subsidie kunnen aanvragen en gebruiken. Omdat we willen dat kunst en cultuur voor alle Zaankanters beschikbaar is, ondersteunt de regeling diverse vormen van amateurkunst en culturele activiteiten die toegankelijk zijn voor iedereen.’ Het belang voor Zaanstad is dan ook een nieuw criterium bij een subsidieaanvraag. Dit nieuwe criterium richt zich op de mate waarin het project de stad verrijkt, een positieve invloed heeft op de lokale gemeenschap en het culturele klimaat bevordert. Bij de beoordeling op basis van dit criterium wordt gekeken naar verschillende aspecten: relevantie voor de stad, culturele diversiteit en inclusie, samenwerking en duurzaamheid. Ook is een aantal criteria geschrapt, zoals dat de activiteit op een van de zogenaamde hotspots moet plaatsvinden. In de aangepaste regeling worden de maximumbedragen voor jaarsubsidies verhoogd voor verschillende soorten verenigingen, kleine culturele instellingen en incidentele culturele activiteiten.

Inclusieve kunst & cultuur

Wethouder Breunesse: ‘We willen dat iedere Zaanse inwoner gelijke toegang heeft tot het kunst- en cultuuraanbod, kan deelnemen en (co-)creëren. Diversiteit, meerstemmigheid en inclusie zijn daarvoor essentieel. Om dit te bereiken hebben we opdracht gegeven om samen met de culturele sector te komen tot een breed gedragen actieplan Kunst & cultuur Zaanstad inclusief.'

Basis op orde

Op twee belangrijke culturele plekken - het Zaans Museum en het Zaantheater – is groot onderhoud nodig. Voor het Zaans Museum wordt gekeken wat op korte èn lange termijn nodig is om – samen met de Zaanse Schans – klaar te zijn voor de toekomst. Voor het Zaantheater is geld gereserveerd voor de renovatie. Een voorstel voor het doorontwikkelen van de popfunctie in Zaanstad en de plaats van een poppodium, wordt in de loop van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook voor de toekomst van De Groot Weiver, de Durghorst en uitbreiding en doorontwikkeling van de bibliotheek, zijn plannen opgenomen in de uitvoeringsagenda.