ZAANSTAD - Het plan om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren, werpt haar vruchten af. Dat blijkt uit een evaluatie. Zaanstad richt zich op drie aspecten: funderingsherstel, duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Op alle thema’s zijn belangrijke stappen gezet. Zo worden bij steeds meer Zaanse woningen de fundering hersteld en stoten de woningen sinds 2016 ook circa 24 kton CO² minder uit. Om woningen meer levensloopbestendig te maken, zijn honderden ouderen bereikt en bewuster gemaakt van de mogelijkheden om hun huis aan te passen en langer zelfstandig thuis te wonen.

Wethouder Songül Mutluer: “We willen dat Zaankanters prettig kunnen wonen in een huis dat toekomstbestendig is en met betaalbare woonlasten. De evaluatie laat zien dat we samen met inwoners en partners op de goede weg zitten met deze ambities. De afgelopen periode hebben we veel acties ondernomen en dit heeft tot belangrijke resultaten geleid. Voor Zaanstad en Zaankanters is dit een mooie motivatie om nóg grotere stappen sneller te gaan maken. De opgave is nog steeds groot en we moeten voortvarend aan de slag blijven. De evaluatie geeft ons daarvoor ook een aantal bruikbare aanbevelingen. Bijvoorbeeld dat we onze aanpak niet alleen gemeentebreed, maar ook meer buurtgericht maken, gericht op de specifieke situatie van de verschillende wijken. Hiermee gaan we de komende periode met inwoners en partners aan de slag.”

Funderingsherstel bij vooroorlogse woningen
In 1999 hadden nog zo’n 10.000 woningen een fundering die op termijn hersteld moest worden. Van circa 2.500 woningen is de fundering sindsdien hersteld en dit aantal blijft stijgen. Hiervoor zijn eigenaren aan zet, de gemeente faciliteert en stimuleert waar mogelijk. Zaanstad doet dit onder andere met informatie en bewustwording. Via een groeiend netwerk van meetbouten worden de funderingen in risicogebieden gemonitord. Daarmee worden nu 7.941 panden in de gaten gehouden, voor in totaal 9.126 eigenaren. Jaarlijks komen daar circa 400 panden bij. Op de website van het Funderingsloket staat allerlei informatie over de Zaanse funderingen en mogelijkehden voor herstel.

Naast informatie biedt de gemeente ook ondersteuning bij het rondkrijgen van de financiering. Dankzij een lobby van onder andere Zaanstad, heeft het Rijk in maart 2020 de voorwaarden voor het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel verruimd. Sindsdien kunnen dankzij een aanvraag bij het fonds 42 Zaanse woningen worden aangepakt. Het gaat daarbij om een collectieve aanpak, zodat meerdere woningen tegelijkertijd hersteld worden. Zaanstad doet momenteel samen met partners als Bouwend Nederland, Rabobank en Procap ook een pilot in de Dorpsstraat in Assendelft, om meerdere woningen op een onorthodoxe en meer betaalbare manier te verduurzamen. Particuliere (rijtjes)woningen met funderingsproblemen, worden daarbij vervangen voor energiezuinige nieuwbouw.

Verduurzaming woningen leidt tot lagere CO² uitstoot
In 2016 stelde Zaanstad zich het doel om in 2020 met de woningvoorraad 17 kton CO² minder uit te stoten. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: “Zaanstad werkt nu op allerlei fronten aan een klimaatneutrale stad. Het verduurzamen van de Zaanse woningen draagt flink bij aan deze ambitie, want ze veroorzaken zo’n 25% van de CO² uitstoot. Uit de evaluatie blijkt dat in 2019 de woningen 24 kton CO² minder uitstoten ten opzichte van 2016. Dat is een mooi resultaat waar we samen met inwoners en partners trots op mogen zijn en die we verder moeten brengen. Want al is een klimaatneutraal Zaanstad een stap dichterbij, we zijn er nog niet.”

Veel particulieren werken aan het verduurzamen van hun woning. De gemeente ondersteunt met bewustwording, voorlichting en subsidies. Zo werd de stappensubsidie door inwoners goed gevonden en gebruikt. Met behulp van energiecoaches en dankzij de collectieve inkoopacties zijn honderden woningen duurzamer geworden. Ook de waardebon voor particuliere eigenaren voor energiebesparende producten loopt goed. Inwoners kunnen nog steeds meedoen met zowel de collectieve inkoopactie (tot 31 juli) als de waardebon (zolang de voorraad strekt of tot einde van het jaar). Voor beide acties kijken inwoners op www.winstuitjewoning.nl/zaanstad. Binnenkort krijgen ook huurders een waardebon voor energiebesparende producten.

Woningen meer levensloopbestendig
Veel oudere Zaankanters wonen in een huis dat op termijn niet meer voldoet aan hun behoefte. Verhuizen is dan de beste optie, maar aanpassingen doen met kleine ingrepen kan al helpen. Samen met Zaanse bedrijven is een miniatuur huisje met thuistechnologie ontwikkeld: TOOS, Technologie voor Ouderen, Om de hoek verkrijgbaar, en Slim! Het huisje wordt gebruikt bij bijeenkomsten voor ouderen, in verzorgingshuizen en buurthuizen. Ook kunnen de vrijwillige woonadviseurs helpen met persoonlijk advies. Op https://langerthuiswonen.zaanstad.nl/wonen kunnen inwoners meer informatie vinden en een (digitaal of fysiek) bezoek aanvragen.