ZAANSTAD - Koog-Zaandijkse Tennis Vereniging (KZTV) heeft als eerste Zaanse sportvereniging het Veilig Sportklimaat bord ontvangen. Hiermee kan de vereniging aantonen dat zij erkend is voor het Veilig Sportklimaat beleid. Locoburgemeester Rita Noordzij en Ivonne van Tuijl, directeur Sportbedrijf Zaanstad, reikten het bord uit aan voorzitter Koos Krokké. Rita Noordzij: "De sportclub moet een veilige haven zijn waar iedereen zich veilig voelt en waar je samen met je team mooie herinneringen maakt. Het helpt als sportverenigingen daar maatregelen voor nemen. Ik ben erg trots op KZTV dat zij als eerste club deze mijlpaal behaalt." Sportbedrijf Zaanstad hoopt dat KZTV inspiratie zal zijn voor andere verenigingen om het Veilig Sportklimaat te omarmen.


VOG verplichting
De tennisvereniging uit Koog-Zaandijk heeft de drie fases doorlopen die noodzakelijk zijn voor een actief veilig sportklimaat beleid. De club heeft maatregelen ingevoerd zoals het verplicht stellen van een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) voor trainers en vrijwilligers, het aannamebeleid voor vrijwilligers is aangepast, er is nu een vertrouwenscontactpersoon en de omgangs- en gedragsregels zijn aangescherpt.

Sportief, positief en respectvol
Sporters, bezoekers en vrijwilligers willen tijdens het sporten plezier hebben en op een sportieve manier samen zijn. Een vereniging met een veilig sportklimaat informeert en motiveert sporters, vrijwilligers en bezoekers om zich sportief, positief en respectvol te gedragen. Hierdoor kan iedereen in een prettige omgeving met plezier sporten. Het beleid besteed aandacht aan pesten, (LHBTIQ+) discriminatie, ongewenste intimidatie en onsportief gedrag. Door actief beleid te voeren en een meldpunt in te richten creëert een sportvereniging een veilig sportklimaat.

Met de erkenning voor Veilig Sportklimaat beleid en het bord toont KZTV dat zij actief beleid voert en onderscheidt de vereniging zich van andere (tennis)verenigingen. Koos Krokké (voorzitter KZTV), is erg blij met deze erkenning en geeft aan: "KZTV is een oude vereniging, maar niet te oud om veranderingen door te voeren".

Campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad
Gemeente Zaanstad, GGD Zaanstreek-Waterland en Sportbedrijf Zaanstad zijn in 2018 de campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad gestart. Aanleiding voor deze campagne zijn de landelijke misstanden in de sport. Onveilige situaties zijn belangrijk om te bespreken, ook al is dit soms ongemakkelijk of ligt dit gevoelig. GGD Zaanstreek-Waterland heeft een meldpunt ingericht voor sporters, bestuurders en bezoekers van de Zaanse sport. Sportbedrijf Zaanstad biedt een kosteloos advies en begeleidingstraject.

Sportverenigingen die dit beleid ook willen invoeren kunnen terecht bij het Sportbedrijf Zaanstad.
Voor meer informatie, klik hier

.