ZAANDAM - De gemeente heeft afspraken gemaakt met Verkade over de ontwikkeling van de Verkadebuurt.

Het gebied tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek in Zaandam verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 woningen. Met Verkade zijn afspraken gemaakt om de leefomgeving voor de huidige en nieuwe bewoners aantrekkelijk te houden. De gemeenteraad en het bestuur van Verkade moeten nog instemmen met de overeenkomst. Pas daarna begint de procedure voor het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan. Dit en meer staat te lezen in Actualisatie 18.1 – Trots op Inverdan, de laatste rapportage die het college aan de raad stuurt over het stadsvernieuwingsproject

Deze rapportage is de bestuurlijke afsluiting van het project Inverdan. De lopende bouwprojecten in het centrum van Zaandam gaan door onder de noemer MAAK.Zaanstad.

Wethouder Inverdan Addy Verschuren: ‘Dit is een moment om bij stil te staan. Tien jaar geleden was onze binnenstad een rommeltje, nu staat er iets waar zo’n beetje iedere Zaankanter, al is het stiekem, trots op is. Door de aantrekkelijke openbare ruimte en de spraakmakende architectuur is het verloederde winkelgebied getransformeerd tot een winkelgebied met allure. Inverdan was een dapper en risicovol plan, als we nu door het centrum van Zaandam lopen zie je het resultaat. Het laat zien dat we als Zaankanters met beperkte middelen, maar veel lef en ambitie tot grote prestaties kunnen komen. Dat is iets wat we ook in de toekomstige plannen moeten meenemen.’

Entree Verkade vanaf de Provinciale weg

De afspraken met Verkade richten zich op geur, geluid en verkeer. Zo zijn afspraken gemaakt over:

  • Een nieuwe, hogere schoorsteen door het samenvoegen van schoorstenen
  • Een afstand van 35 meter tussen de Verkadebuurt en het fabrieksterrein
  • Het plaatsen van vliesgevels (geluidschermen) aan de woningen ten oosten van het Verkadeterrein in de Verkadebuurt

In de afspraken staat ook dat Verkade de bezoekersentree en de toegang voor het vrachtverkeer verplaatst naar de westkant van de fabriek, met een directe toegang vanaf de Provincialeweg. Dit betekent minder vrachtwagens op de Westzijde. Op het voorplein op de Westzijde ontstaan kansen om het terrein aantrekkelijker in te richten met meer groen. Langs de nieuwe toegangsweg komt een fiets- en voetpad dat vanaf de Provincialeweg, via de Reigerstraat, uitkomt op de Westzijde. Hiermee ontstaat een betere bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers in de wijk.

Blij met afspraken

Verschuren: ‘We zijn heel blij met de afspraken met Verkade. Het zorgt ervoor dat we meer en kwalitatief goede woningen kunnen toevoegen en dat tegelijkertijd Verkade haar bedrijfsvoering duurzaam kan voortzetten. Alle lof dat Verkade hier zo constructief in meedoet.’

Zaanstad zal, na goedkeuring van de raad, een financiële bijdrage leveren om woningbouw mogelijk te maken. Dit doet de gemeente met geld vanuit het transformatiefonds. Dit fonds is bedoeld voor woningbouwprojecten die vanwege ruimtelijke beperkingen niet van de grond kunnen komen.

Geld voor Damgebied

Aan de raad wordt in de Actualisatie verder voorgesteld om € 100.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Dam en omgeving. Dit geld is eerder al gereserveerd om het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte van de Damkade, Damstraat, Wilhelminastraat en Wilhelminakade te verhogen.

Daarnaast wordt de raad ook gevraagd akkoord te gaan met het gewijzigde woonprogramma. Concreet gaat het om een stijging van 2964 woningen (actualisatie 17.2) naar 3609 woningen. Het gaat daarbij voornamelijk om verdere uitwerking van de locatie Vrodest (400 woningen) en de toename van het aantal woningen van het gebied Overtuinen (van 355 naar 600 woningen).