ZAANDAM - In Zaandam-Oost hebben inwoners vaker te maken met hardnekkige sociale problemen en hebben kinderen minder goede kansen op een succesvolle toekomst. Ook de leefbaarheid en veiligheid staan hier structureel meer onder druk dan elders in Zaanstad. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor in te stemmen met het Pact “We zien je in Zaandam-Oost”. Hiermee investeert de gemeente, samen met ruim veertig partners, gedurende 20 jaar om te werken aan gelijke kansen. Pact Zaandam-Oost is een vervolg op Pact Poelenburg en Peldersveld.

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad: “ Wij zien dat veel mensen in Zaandam-Oost het moeilijk hebben. Er is een grote kloof tussen kansrijke en kansarme bewoners. Deze kloof willen we graag verkleinen, vooral om de kansen van kinderen te vergroten. Daarom moeten we langjarig investeren en ervoor zorgen dat álle Zaanse kinderen kampioen kunnen worden van hun eigen dromen. De gemeente kan dat niet alleen. Daarbij hebben we iedereen nodig; bewoners, de scholen, de woningcorporaties, de zorg, politie, sportclubs en het bedrijfsleven. Daarom wordt dit Pact ook gedragen door ruim 40 verschillende organisaties.”


De komende periode staat in het teken van het maken van een uitvoeringsplan voor Zaandam-Oost, om de aanpak concreet te maken. Dat doen de partners met elkaar én bewoners krijgen nadrukkelijk een stem.

In Zaandam-Oost woont 30% van alle Zaanse inwoners

Pact Zaandam-Oost is een vervolg op Pact Poelenburg en Peldersveld. Daar werken gemeente en partners al enkele jaren samen, met positieve resultaten.

In 2020 werd het Pact Poelenburg Peldersveld ondertekend. De gemeenteraad vroeg het college vervolgens om te bekijken welke andere Zaanse wijken voor een dergelijke aanpak in aanmerking kwamen. Met het Pact “We zien je in Zaandam-Oost” wordt het gebied nu uitgebreid.
Zaandam-Oost bestaat uit zes aan elkaar grenzende wijken: Poelenburg, Pelders- en Hoornseveld, Kogerveldwijk, Rosmolenwijk en Zaandam Zuid (inclusief de Achtersluispolder). In het gebied wonen rond de 47.000 inwoners, bijna 30% van alle inwoners in Zaanstad. Hoewel het met veel inwoners goed gaat, is er ook sprake van een concentratie en stapeling van problemen op het gebied van leefbaarheid, wonen, werkloosheid, armoede, gezondheid, onderwijs, woon- en leefomgeving, veiligheid en georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Middelen ongelijk verdelen om echt het verschil te maken


Hamming: “Er is werk aan de winkel. In het creëren van kansen voor kinderen en jongeren. Om een alternatief te bieden aan het wenkende perspectief van criminaliteit. Om
mensen op weg naar werk en naar bestaanszekerheid te helpen, om meer variatie in buurten te brengen en te zorgen dat ze veiliger worden. Daarbij is het nodig dat we middelen ongelijk verdelen, om uiteindelijk Zaanstad gelijker te maken. Alleen dan kunnen we echt het verschil maken. Hiervoor hebben we goedkeuring van de gemeenteraad nodig”.

Samenwerken op vijf thema’s

De komende 20 jaar focussen we ons samen op de vijf thema’s.

  • Jeugd: kinderen die opgroeien in Zaanstad moeten dezelfde kansen hebben op een kansrijke toekomst;
  • Armoede & Participatie: iedereen in Zaandam-Oost bouwt aan zijn toekomst, kan zelfstandig (financieel) voorzien in zijn basisbehoefte en werkt of doet mee naar vermogen;
  • Fijn wonen: iedereen in Zaandam-Oost woont in een fijne buurt;
  • Veiligheid: het is fijn en veilig in de wijken in Zaandam-Oost;
  • Gezondheid: iedereen in Zaandam-Oost is net zo gezond als de rest van Zaanstad.

Het Pact “We zien je in Zaandam-Oost” wordt op

21 december aan de gemeenteraad voorgelegd. De planning is dat op 15 januari 2024 het Pact ondertekend zal worden door de gemeente en

andere partners.