ZAANSTAD - Zaankanters en wethouders wisselden grondig van gedachten bij de inloopavond over zorg en ondersteuning van gemeente Zaanstad op 6 juni. ‘Ik mocht veertig Zaankanters welkom heten op deze tweede bijeenkomst,’ zegt wethouder actief burgerschap Rita Visscher-Noordzij. ‘Het is zeer waardevol om met elkaar in gesprek te gaan. We willen graag vóórdat we beleid ontwikkelen praten met de mensen voor wie dit beleid is bedoeld.’

Wethouder Visscher vervolgt: ‘We willen uit de eerste hand horen wat wel en wat niet goed werkt. Dat is vanavond weer goed gelukt. Het is indrukwekkend hoe open mensen praten over hun persoonlijke ervaringen. Diverse ‘ervaringsdeskundigen’ vertelden hoe ze regelmatig botsen met ‘het systeem’ van hulp en ondersteuning. Dat biedt waardevolle inzichten, die we dankbaar gebruiken voor de doorontwikkeling van de hulp en ondersteuning die Zaanstad biedt.’

Naast wethouder Visscher-Noordzij (o.a. actief burgerschap en buurthuizen) waren Jeroen Olthof (o.a. zorg, jeugd en wonen) en Dennis Straat (o.a. werk en inkomen) aanwezig. De gesprekken gingen over de toegankelijkheid van Sociale Wijkteams en het stimuleren van initiatieven vanuit bewoners, maar ook over werkloosheid en over de komst van het nieuwe participatiebedrijf.

Vernieuwing

In de participatiepeiling die de gemeente hield in 2015 gaven mensen aan vaker bevraagd te willen worden. Bijvoorbeeld door enquêtes, in groepsgesprekken, of in een klankbordgroep. De gemeente laat zo betrokkenen bij nieuw beleid en projecten meedenken. Voor meerdere aanwezigen smaakt dit naar meer. Een aanwezige verwoordde het zo: ‘Het doet me goed bij een bijeenkomst in gesprek te gaan met de wethouder en met experts van de gemeente. Maar ook om met andere inwoners met vergelijkbare zorgen en ervaringen van gedachten te wisselen. Wat mij betreft mag dat structureler dan vier keer per jaar.’

Goede opbrengst

Punten die naar voren kwamen hadden bijvoorbeeld betrekking op de Sociale Wijkteams: die hebben professionals nodig die goed door kunnen vragen naar de achterliggende oorzaken van problemen. Inbreng was er ook over groepen die bijzondere aandacht nodig hebben, zoals mensen met een laag IQ of mensen met autisme. Omdat die personen ogenschijnlijk goed kunnen functioneren maar regelmatig ‘onzichtbare’ problematiek meedragen. De oproep richting gemeente en de Sociale Wijkteams is dan ook: speciale aandacht voor signaleren.

Er werd ook gediscussieerd over inkomensondersteuning en participatie. Centraal daarbij stond de vraag hoe je als gemeente zo veel mogelijk mensen aan het werk kunt houden of krijgen. Er werd toelichting gegeven op het nieuwe participatiebedrijf, dat de taken van Baanstede zal gaan vervangen. Het gesprek inspireerde de gemeente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij het ontwikkelen van een ‘klantreis’, die leidt tot de juiste ondersteuning om ze weer 'werkfit' te maken. De gemeente gaat dit idee verder uitwerken.

Meer

Op de website samenoverzorg.zaanstad.nl staat hoe mensen mee kunnen praten en denken over hulp en ondersteuning. Ook staat daar informatie hoe mensen een budget kunnen aanvragen om zelf iets te organiseren. Op 19 september staat er een derde inloopbijeenkomst op de rol. De laatste sessie vindt plaats op 28 november. Locaties van deze bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt door de gemeente. Naast de vier bijeenkomsten dit jaar komt er een adviescommissie van vrijwilligers, die meekijkt naar de nieuwe wijze van meepraten. Ook de informatie hierover vindt u op de samenoverzorg-website.