ASSENDELFT - Loco-burgemeester Songül Mutluer mag zaterdag een Koninklijke Onderscheiding uitreiken aan de heer Peter IJff uit Assendelft. De heer IJff wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving. De onderscheiding wordt om 20.00 uur uitgereikt in de brandweerkazerne van Assendelft, Dorpsstraat 395. De pers is hierbij van harte welkom!

Peter (57 jaar) is jarenlang als vrijwilliger actief geweest bij de plaatselijke brandweer en neemt nu afscheid. Hij komt uit een echte brandweerfamilie. Op het hoogtepunt waren zes familieleden tegelijk vrijwilliger, uniek in Nederland. Met het stoppen van Peter verdwijnt de laatste IJff uit het brandweerkorps.

Hij heeft verschillende functies bekleedt binnen het korps, van brandbestrijding tot expert van chemicaliën en van inzetleider gaspakken tot bevelvoerder. Ook was hij expert in scheepsbrandbestrijding en luchtvaartbrandbestrijding. Peter is regelmatig in actie gekomen, zowel bij branden als bij verkeersongevallen. Zo was hij aanwezig bij de grote branden in de silo’s van Meneba en bij de meubelboulevardbrand. De meeste verkeersongevallen waar hij ingezet werd waren langs de N246, waaronder ook enkele ongevallen met dodelijke afloop.

Naast het serieuze brandweerwerk is Peter ook erg actief voor de Vrienden van de 648, de brandweervereniging voor sport- en spelactiviteiten. Hij ondersteunt Sinterklaas en zijn brandweerpieten ieder jaar en hij is al jarenlang een gewaardeerd jurylid bij landelijke brandweerwedstrijden.


Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor een benoeming tot Lid in deze orde. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen.