Locoburgemeester Hans Krieger mag zaterdag 23 november een Koninklijke Onderscheiding uitreiken aan de heer Freddy Wijker. De heer Wijker wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving. De onderscheiding wordt om 20.00 uur uitgereikt in de brandweerpost aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. De pers is hierbij van harte welkom!

De heer Freddy Wijker (61 jaar) is sinds 1986 lid van de vrijwillige brandweer in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Hij begon als vrijwillig brandweerman en kazernecommandant van de kazerne Westzaan-Noord. Tijdens zijn lange staat van dienst doorliep hij diverse functies bij de post Prins Bernhardplein in Zaandam. Naast bevelvoerder en kazernecommandant was hij bijna 25 jaar opleidingsinstructeur. In die hoedanigheid heeft hij vele brandweermensen opgeleid tot brandwacht. Ook leidde hij bevelvoerders op.

Omdat hij zich daarnaast ook nog inzette bij het inwerktraject TSflex (variabele voertuigbezetting) en bij de SiE (Snel inzetbare Eenheid) was hij een belangrijke brandweerschakel in de regio. Als ervaren kazernecommandant en leidinggevende ondersteunde de heer Wijker bovendien de postcoördinator en de bevelvoerder van de Post Prins Bernhardplein met raad en daad.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor een benoeming tot Lid in deze orde. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen.

Wat: Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer Freddy Wijker
Waar: Brandweerpost Prins Bernhardplein 112, Zaandam
Wanneer: Zaterdag 23 november 2019