WORMERVEER - Locoburgemeester Gerard Slegers mag zaterdag 14 december twee Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan de heren Chris Veenstra en Nico van Boven. Zowel de heer Veenstra als de heer Van Boven worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving.
De onderscheidingen worden om 20.00 uur uitgereikt in de brandweerpost in Wormerveer. De pers is hierbij van harte welkom!|


De heer Veenstra is sinds 1979 lid van de vrijwillige brandweer in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Hij begon als vrijwillig brandweerman en groeide door naar onder andere bevelvoerder van de brandweerpost in ’t Kalf in Zaandam. Daarnaast was Veenstra actief bij brandweerwedstrijden en als instructeur. Zijn waardevolle kennis draagt hij op die manier al jaren over aan zijn jongere collega’s.

De heer Nico van Boven begon in 1987 als vrijwilliger van de brandweer in Westknollendam. Bij de brandweer was hij onder andere actief als chauffeur van de autoladderwagen. Als voertuiginstructeur heeft hij vele collega’s de fijne kneepjes van het vak bijgebracht. Met zijn bouwkundige inzicht heeft hij de verbouwing van de brandweerpost in Wormerveer begeleid. Nico van Boven neemt na 32 jaar afscheid van het brandweerkorps.

Wat: Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen aan de heren Veenstra en Van Boven
Waar: Brandweerpost Wormerveer, Industrieweg 1c, 1521 NA Wormerveer
Wanneer: Zaterdag 14 december 2019 om ca 20.00 uur

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor een benoeming tot Lid in deze orde. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen.