ZAANDAM - Gemeente Zaanstad belt deze weken alle Zaanse ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. Het gaat om 320 ouders, ongeveer de helft van hen is intussen gebeld. Wethouder Natasja Groothuismink: ‘We bellen de ouders om te vragen hoe het met hen gaat. Deze ouders is groot onrecht aangedaan en we willen hen ondersteunen waar mogelijk. De meeste ouders die we hebben gesproken stellen het op prijs dat we contact met hen opnemen. Ongeveer een derde van hen wil verdere ondersteuning van het Sociaal Wijkteam of Kredietbank Nederland. Denk aan schuldhulpverlening, tegemoetkoming in kosten (bijvoorbeeld regelingen voor kinderen), of andere ondersteuning.’

De Belastingdienst en Toeslagen schelden alle schulden van gedupeerde ouders kwijt. De Belastingdienst heeft afspraken gemaakt met het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank. Deze partijen schelden de schulden van de gedupeerde ouders in principe kwijt. Ook aan de gemeenten is gevraagd om schulden kwijt te schelden. Wethouder Groothuismink: ‘We hebben zeker de intentie om schulden van gedupeerde ouders kwijt te schelden. Maar eerst willen we als gemeenten – waaronder Zaanstad – heldere afspraken met het Rijk over kwijtschelding en compensatie. Totdat er voldoende duidelijkheid is vanuit het rijk, bevriezen we eventuele beslagen en andere ingezette invorderingsmaatregelen.’

Facebookgroep
Een aantal Zaanse gedupeerde ouders denkt actief mee met de gemeente over de ondersteuning van gedupeerde ouders. Zij hebben de (besloten) Facebookpagina Gedupeerden toeslagenaffaire Zaanstad geopend om informatie en vragen met elkaar te delen. Ouders die daar behoefte aan hebben, kunnen zich aanmelden om lid van deze groep te worden.

Ontbrekende contactgegevens
Van een aantal gedupeerde ouders ontbreekt het (juiste) telefoonnummer op de lijst die gemeente Zaanstad kreeg van de Belastingdienst. Deze ouders ontvangen binnen enkele weken een brief met het verzoek om contact op te nemen met de gemeente. Gedupeerde ouders moeten zich hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Dit kan via https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/. De Belastingdienst deelt vervolgens met de gemeente om welke inwoners het gaat. Inwoners met vragen kunnen kijken op www.zaanstad.nl (zoek op kinderopvangtoeslag) of contact opnemen via toeslagen@zaanstad.nl.

Webinar Belastingdienst
Op 2 maart was er een webinar van de Belastingdienst voor gedupeerde ouders. Over kwijtschelding schulden, uitbetaling van de € 30.000 compensatie en gratis juridische bijstand. Het webinar is terug te kijken op de website van de Belastingdienst.